Aikaa pelastustoimille palokaasumoottoreilla

Palokaasumoottorit turvaavat raittiin ilman saannin A17-moottoritien tunneleissa

Saksassa Dresdenin kohdalla olevien A17-moottoritien tunnelien läpi ajaa päivittäin 64000 ajoneuvoa. Tunneleiden ilmanvaihdosta huolehtii normaalikäytössä 60 tehokasta tuuletinta. Samat tuulettimet toimivat savunpoistokanavina tulipalon sattuessa. Tätä käyttöä varten tuulettimiin valitaan erikoismoottorit, jotka toimivat tietyn ajan myös erittäin korkeassa lämpötilassa.

Tulipalon sattuessa tehokas tuuletus voi pelastaa henkiä. A17-tien tunneleiden tuulettimissa on VEMin K10R 225M4 palokaasumoottorit, jotka toimivat 400 °C lämpötilassa vähintään 90 minuutin ajan (F400). Tuulettimet toimivat siis palotilanteissa vähintään 90 minuuttia huolehtien palokaasujen poistosta. Savu ja kaasut täytyy saada imettyä pois ja tilalle muodostettua pieni pelastusalue, jossa on hengityskelpoista ilmaa.

VEMin valikoimissa on sertifioidut tuotteet myös palokaasuluokkiin F200, F300 ja F600. Numerot vastaavat lämpötiloja ja odotettu toiminta-aika palotilanteessa on 60 – 120 min. Moottoreiden käyttökohteita ovat mm. maantie-, rautatie- ja metrotunnelit.


Coschützin tunneli A17-moottoritiellä tuuletetaan VEMin K10R 225M4 (400 °C, 90 min) moottoreilla. Pyöreässä kuvassa on VEMin K20R 90L4-2, jonka laakerikilven kaasunpoistorei’ät auttavat moottoria toimimaan räjähtämättä äärimmäisessä kuumuudessa kahden tunnin ajan. Tehokkaat aksiaalituulettimet tuovat raitista ilmaa tunneliin. 

Really Helsinki