VEM toimittaa neljä moottori-generaattorikäyttöä suomalaiseen ydinvoimalaan
VEM Impulse 3/2017,
05.12.2017

VEM transreschin moottori-generaattorikäytöt

Ensimmäinen erä menestyksekkäästi käyttöönotettu

VEM transresch toimittaa suomalaiseen ydinvoimalaan neljä moottori-generaattorikäyttöä. Projekti alkoi vuonna 2011, jolloin VEM transresch sai toimeksiannon kehittää, testata ja asentaa uuden järjestelmän 30 vuotta toimineen tilalle.

VEM transresch DC-moottori ja AC-generaattori

Käyttö koostuu ohjauskaapista ja kuvassa näkyvästä DC-moottorista ja AC-generaattorista.

Tiukat reunaehdot

Projektin erikoisuutena olivat luonnollisesti käyttöympäristön vuoksi epätavanomaisen tiukat reunaehdot.

Parhaan mahdollisen toimintavarmuuden takaamiseksi mikroprosessorien käyttö ei ollut sallittua missään järjestelmän komponenteista.

Lisäksi maanjäristyksenkestävyys, säänvaihteluiden sieto ja sähkömagneettinen yhteensopivuus tuli osoittaa täysimittaisilla prototyypeillä.

Kaikki kehitys-, valmistus- ja testausprosessit suoritettiin ydinvoimalaitosoperaattorin ja Säteilyturvakeskuksen (STUK) valvonnassa. Ensimmäinen käyttö, joka käsitti ohjauskaapin, moottorin ja generaattorin, hyväksyttiin menestyksekkäästi elokuussa 2017.
 

Keskeytymätön virransyöttö

Moottori-generaattorikäyttöjen tehtävä on varmistaa keskeytymätön virransyöttö prosessin tärkeimmille toiminnoille ja ennen kaikkea turvallisuuteen vaikuttaville kriittisille osajärjestelmille. Järjestelmän maksimiteho on 70 kVA.

Ohjauskaapissa säädetään moottorin nopeus, generaattorin jännite ja muut parametrit. Lisäksi se helpottaa synkronointia ja suorittaa vikatilanteissa hätäkytkennän varajärjestelmään.  

Järjestelmän vuosittainen käyttöaika on yli 8 200 tuntia.

VEM transresch valmistaa ja toimittaa säätökäyttöjä ja automaatiotekniikkaa. Tyypillisiä tuotteita ovat tyristorimuuttajat DC-moottoreille, pien- ja välijännitteen taajuusmuuttajat synkroni- ja asynkronimoottoreille, kaskadimuuttajat liukurengasmoottoreille ja magnetointilaitteet synkronimoottoreille. Projektit ovat joko uusien tai vanhojen järjestelmien suunnittelua ja käyttöönottoa.
Lisätiedot:
VEM motors Finland Oy
Sami Kujala
Puh. 0400 766 491