REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laadittu 23.3.2012

Rekisterinpitäjä

VEM motors Finland Oy
Kehänreuna 4
02430 MASALA
Puh. 0207 613 740
myynti (at) vem.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marjut Vainio
Puh. 0207 613 715

Rekisterin nimi

Postitusasiakkaat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ylläpitää rekisteriä yrityksistä, jotka käyttävät tuotteitamme ja toimittaa heille markkinointimateriaalia ja tietoa tuotteista.

Rekisterin tietosisältö

Yritys
Osoitetiedot
Puhelinnumerot
Vastuuhenkilön nimi
Vastuuhenkilön sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisina tietolähteinä ovat VEM motors Finlandin asiakas- ja potentiaalilistaukset. Tietoja voidaan myös kerätä yritystietoja myyviltä yrityksiltä kuten Asiakastieto Oy. Tietoja ei myydä eteenpäin, mutta niitä voidaan välittää Team VEM –toimipisteille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Tietoja ei kerätä manuaalisiin rekistereihin.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

ATK:lla käsiteltävät tiedot on suojattu ulkopuolisilta asianmukaisesti palomuurilla. Tiedot ovat VEM motors Finlandin henkilökunnan käytettävissä.