Vastuullisuus VEM motors Finlandin toiminnassa tarkoittaa ennen muuta valmistajan ja loppuasiakkaan välisen toimitusketjun varmistamista, ja toimintaan liittyy:

 Taloudellinen vastuullisuus 

 • kannattavuus, kilpailukyky, tehokkuus
 • toiminnan jatkuvuus ja riskienhallinta
 • vastaaminen omistajien tuotto-odotuksiin
 • vastaaminen annettuihin asiakaslupauksiin
 • osallistuminen yhteiskunnan taloudellisen hyvinvoinnin tuottamiseen

 Ympäristövastuullisuus 

 • osaaminen ja taloudelliset edellytykset ympäristövastuiden hoitamiseksi
 • tehokas ja säästävä luonnonvarojen käyttö
 • ilmastonmuutoksen torjuntaa
 • kierrättäminen ja uudelleenkäyttö
 • tuottajavastuiden toteuttaminen lainmukaisesti ja turvallisesti

Sosiaalinen vastuullisuus 

 • yritystoiminnan läpinäkyvyys ja pitkäjänteisyys
 • huolehtiminen henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta
 • harmaan talouden ja korruption torjuminen
 • vastuullisuus hankintaketjuissa
 • huolehtiminen tuotteiden ja palvelujen lainmukaisuudesta
 • yhteistyö lähiympäristön ja viranomaisten kanssa
 • hyviä toimintatapoja ja yhteistyö yritysverkostoissa