Nyheter

16.12.2020

Jul i Sinnet stöder barnfamiljer

Jul i Sinnet är en insamling för att stödja mindre bemedlade barnfamiljer i Finland. Kampanjen genomförs av Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors tillsammans med YLE. Medlen från insamlingen används för att skaffa matpresentkort med vilka mindre bemedlade barnfamiljer kan köpa mat till julbordet.

Insamlingsmålet en dryg miljon euro

År 2020 ordnas insamlingen Jul i Sinnet för tjugofjärde gången. Insamlingen börjar på torsdag den 19 november 2020 och pågår fram till julafton. Det är möjligt att donera till insamlingen året om. I år är insamlingsmålet drygt en miljon euro, som används för att dela ut presentkort värda 50 euro till 21 000 familjer.

Hundratusentals familjer har fått stöd genom insamlingen under årens lopp. Insamlingen har dessutom bidragit till att väcka offentlig debatt om barnfamiljers fattigdom och göra beslutsfattare medvetna om problemet.

Insamlingen ordnas av Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors tillsammans med YLE.

Presentkortet hjälper utsatta barnfamiljer

Jul i sinnet-presentkorten delas ut till barnfamiljer som bor i Finland och som hamnat i ett svårt läge till exempel på grund av arbetslöshet, överskuldsättning, låga inkomster eller någon annan kris.

Det är inte möjligt att ansöka om Jul i Sinnet-presentkort. Mannerheims Barnskyddsförbunds och Finlands Röda Kors lokala föreningar och avdelningar letar reda på familjer som behöver hjälp i samarbete bland annat med lokala rådgivningsbyråer, socialbyråer eller församlingar.
Presentkortet ger mat till julbordet

Presentkortet är avsett för köp av matvaror och enstaka hushållsartiklar (t.ex. tvättmedel eller ett paket blöjor). Det är inte möjligt att köpa tobak eller alkohol med presentkortet.

Bakgrundsinformation om insamlingen

Jul i Sinnet -insamlingen har spridit julglädje till barnfamiljer i ekonomisk knipa sedan 1997.

Mannen bakom insamlingen är Arto Nyberg, som år 1997 jobbade som redaktör på morgon-tv. Han funderade en höstdag över hur privilegierad han är och tänkte över att alla inte har det lika bra. Han började arbeta på idén att ha en julkalender i morgon-tv, som skulle hjälpa mindre bemedlade barnfamiljer i Finland. Idén utvecklades och till en plan om en riksomfattande julinsamling. Eftersom tanken var att hjälpa barnfamiljer som har det dåligt ställt, var Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors naturliga samarbetsparter.

Jul i sinnet -insamlingen etablerade sig snabbt som en årlig julinsamling och under 2000-talet har intäkterna sakta men säkert stigit.

© 2020 · Hyvä Joulumieli – keräys

Author

VEM motors Finland Oy