Nyheter

Pieni liitinkotelo 25.01.2023

Svårt att få IE3-motorn att passa in på den gamla motorns plats?

De senaste Ecodesign-bestämmelserna om verkningsgrad har medfört utmaningar när gamla motorer ska bytas till nya. Även om de nya IE3- och IE4-motorerna har samma monteringsmått som de gamla oklassificerade motorerna och IE2-motorerna, kan de nya motorerna ha större yttre dimensioner.

Några av våra kunder som använder små motorer har stött på problemet. IE3-motorn passar trots samma monteringsmått inte in i stället för den gamla IE2-motorn på grund av höjden. Att förnya hela driften jämfört med enbart motorbyte kan vara ett ganska dyrt och tidskrävande projekt, så situationen med de plötsligt större motorerna är frustrerande.

En bra lösning på problemet är att byta standardhöljet till ett mindre kopplingshölje. Vi har nu tagit in små kopplingshöljen som tar bort ett par centimeter från motorns höjd. Höljet är 31 mm högt medan standardhöljet är 51 mm högt. Mindre kopplingshöljen finns till ramstorlekarna IEC 56–112.

De mindre kopplingshöljena kan beställas till varje fabriksleveransmotor eller så kan vår servicepartner byta ut dem på befintliga motorer. När kopplingshöljet byts till en lägre version ska även dess plattform bytas ut.

Fråga vår försäljning om mer information!

Author

VEM motors Finland Oy