Högspänningsmotorer

Tillbaka till listan

AEM ASYNKRONA HÖGSPÄNNINGSGENERATORER ÖVER 6 600 V

Asynkrona generatorer används för att återföra bromsenergin tillbaka till nätet (regenerativ bromsning) och för att generera elektrisk energi.

För att generera energi krävs ett matningsnät (asynkrongenerator som magnetiseras via nätet) eller ett parallellt anslutet kondensatorpaket för sektionerad drift.

 • med 2–20 poler (3 000–300 1/min)
 • Upp till 4 000 kVA
 • axelhöjd max. 800 mm
 • skyddsklass upp till IP 56

Fördelar

 • pålitlig och långlivad
 • en mycket kostnadseffektiv lösning
 • optimal storlek och effekt
 • kostnadseffektiv och så gott som underhållsfri jämfört med traditionella synkrona generatorer
 • kan modifieras för olika applikationer och kundspecifikationer, t.ex. för användning i vattenkraftverk, testbänkar eller marin verksamhet
 • lätt att ansluta till ett befintligt nätverk
 • inga synkroniseringsproblem
 • flexibel nätverksanslutning
 • varierande hastighet