Sähkömoottorit ja -koneet

Takaisin listaukseen

VEM KORKEAJÄNNITE-SYNKRONIMOOTTORI

Synkronimoottori laivakäyttöihin, kaivosteollisuuteen, terästeollisuuden, kemian ja öljyteollisuuden käyttöihin.

Synkronimoottorit terästeollisuuteen

Hitaasti pyörivät korkeajännitekoneet ovat olleet VEMin toimitusohjelmassa tehtaan perustamisesta lähtien. Terästeollisuuden sovelluksissa, jossa on suuret momentit, käytetään synkronikoneita kiinteinä napaversioina. Pienemmille momenteille käytetään asynkronimoottoreita. Moottoreiden mekaaninen rakenne on suunniteltu suurelle kuormitukselle, kuten valssaamotoiminnassa on tarpeen. Sähkömagneettinen mitoitus täyttää ylikuormituksen, säätöalueen ja ohjausdynamiikan asettamat vaatimukset. Jäähdytys toteutetaan yleisimmin ilma-vesi-lämmönvaihtimella.
Toimitamme korkeajännitemoottoreita kuuma- ja kylmävalssaamojen kääntölaitteisiin yksi- tai kaksimoottoriversioina, särmäykseen, viimeistelyyn ja tandem-myllyihin yksi-, kaksi- tai nelimoottorisena versiona, rullaukseen, leikkaukseen sekä apukäyttöihin.

 • Täysnaparoottori
 • Vääntömomentti 10 – 2200 kNm
 • Napaluku 6-, 8- — 30-napaiseen asti
 • Jännitealue 690 V – 6 kV
 • Jäähdytys: Ilma-vesi- tai ilma-ilma-lämmönvaihdin
 • Rakennemuodot B3 ja 7115 sekä modifikaatiot
 • Rulla- tai liukulaakerointi
 • Taajuusmuuttajakäyttö

Vedenkäsittelyyn

VEM toimittaa hyötysuhdeoptimoituja moottoreita suurtehopumppujen pyörittämiseen, jotka on suunniteltu erityisesti suurille virtausnopeuksille vedenottoon keinotekoisista järvistä, joista ja merestä sekä raaka- puhdas- ja teollisuusvesien kuljettamiseen teollisuudessa, vesihuollossa, meriveden suolanpoistolaitoksissa sekä suurissa jätevedenpuhdistamoissa. Vedenkäsittelyssä tyypillisesti käytettyjä korkeajännite-moottorityyppejä ovat asynkroni-oikosulkumoottorit, asynkronimoottorit liukurengasroottorilla sekä harjattomat synkronimoottorit.

 • harjaton
 • tehoalue 2000 – 8000 kW
 • napaluku 2-, 4-, 6-, 8-, — 32-napaiseen asti
 • jännitealue 690 V – 13,8 kV
 • jäähdytys ilma-ilma tai ilma-vesi-lämmönvaihdin, myös kiertojäähdytys suodattimella
 • rakennemuodot B3 ja V1 modifikaatioineen
 • rulla- tai liukulaakerointi
 • suora sähkökäyttö tai taajuusmuuttajakäyttö