UUTISET

Takaisin listaukseen
VEM-kestomagneettimoottori 1.06.2010

Kestomagneettikoneet lisäävät prosessin tehoa ja vähentävät energiakuluja

Kestomagneettisynkronimoottoreista tehoa IE3/IE4-hyötysuhteella

Läpileikkaus kestomagneettimoottorista

Kestomagneettikone vastaa hyötysuhteeltaan IE3- tai IE4-luokan vaatimuksia. Konetta voidaan käyttää sekä moottorina että generaattorina. 

Valittavana joko teho-optimoitu P21R-sarja tai hyötysuhdeoptimoitu PE1R

 • runkokoot 71 – 132
 • käyttö moottorina tai generaattorina
 • tyyppimerkintä moottorikäytössä, teho-optimoitu sarja P21R / P20R
 • tyyppimerkintä moottorikäytössä, teho kuten K21R, hyötysuhde optimoitu)
 • tyyppimerkintä generaattorikäytössä P21R…GEN / P20R…GEN
 • tyyppimerkintä koostuu samoin kuin K21R / K20R asynkronimoottoreissa

Korkean hyötysuhteen sarja »

Teho-optimoitu sarja »

VEM-kestomagneettimoottori valmistetaan oikosulkumoottorin runkoon

VEM-kestomagneettimoottorit

Synkronimoottori toteutetaan oikosulkuroottorin pinnalle asennetuilla kestomagneeteilla. Keskipakoisvoimien vaikutusten minimoimiseksi magneetit kiinnitetään liimalla ja varmistetaan lasikuitupannalla. Staattorihäviöitä on vähennetty erikoiskäämityksellä. Kestomagneettiteknologialla toteutettujen moottoreiden mekaaninen teho on asynkronikoneita korkeampi.
 
Moottori rakennetaan normimoottorisarjan runkoon, joten kaikki tavanomaiset modifikaatiot ovat mahdollisia. Koska akseli- ja laippamitat ovat samat, oikosulkumoottorin laipat, lisätuulettimet, jarrut jne. käyvät sellaisenaan. Myös kiinnitysmitat ovat samat kuin K21R-normimoottorissa. Kestomagneettimoottori voidaan siis vaihtaa suoraan oikosulkumoottorin tilalle. 

Kestomagneetit saavat aikaan magneettikentän, joka seuraa roottoria ilman jättämää. Puuttuvien roottorivirtojen vuoksi (roottorikentän magnetointi ”ilman virtaa”) jäävät myös vastaavat roottorihäviöt pois. Ilman magnetointivirtaa roottorihäviöt ovat käytännössä nolla.  

Kestomagneettimoottorin rakenne

Kestomagneettimoottoreissa parempi hyötysuhde kuin asynkronimoottoreissa

Asynkronimoottoreihin verrattuna kestomagneettimoottorit käyttävät samalla teholla vähemmän virtaa. Tämä pätee myös osakuormityskäytöissä. Voidaan yksinkertaisesti vaihtaa  esim. 11 kW asynkronimoottori (IE1 tai IE2) 11 kW kestomagneettimoottoriin (IE3) ja seurauksena on selkeästi energiapihimpi käyttö.  

Parempi nimellisteho kuin samankokoisessa asynkronimoottorissa

Kestomagneettimoottori tuottaa paremman vääntömomentin, joten laitteesta saadaan irti parempi nimellisteho. Lisäksi voidaan hyödyntää puuttuvat roottorihäviöt. Tällöin voidaan valita asynkronimoottoriin verrattuna pienempi kestomagneettimoottori ja silti saada ulos sama teho. 
 
Taajuusmuuttajakäytöissä (esim. pyörimisnopeudeltaan vaihtelevissa ilmastointi-/pumppusovelluksissa) on mahdollista leikata käytön kustannuksia käyttämällä kestomagneettimoottoria. Alhaisemman nimellisvirran ansiosta tarvitaan mahdollisesti pienempi ja hinnaltaan edullisempi taajuusmuuttaja. Parempi hyötysuhde myös osakuormalla laskee energiakustannuksia.
 
Näin ollen kestomagneettimoottorin kalliimpi hankintahinta tulee nopeasti takaisin säästöinä energiakuluissa.

Ominaisuus K21R 90 L4
runkokooltaan vastaava asynkronimoottori
P21R 90 L4
kestomagneettimoottori
K21R 100 L4
teholtaan vastaava asynkronimoottori
Paino 18 kg 18 kg 23,5 kg
Nimellisteho 1,5 kW 2,2 kW 2,2 kW
Nimellismomentti 10,2 Nm 14 Nm 14,9 Nm
Pyörimisnopeus 1400 min -1 1500 min -1 1410 min -1
Hyötysuhde 76,5 % 84 % 77,8 %
Nimellisvirta 3,4 A 3,9 A 4,95 A
Tehokerroin 0,81 1,0 0,79

P21R 90 L4 kestomagneettimoottori verrattuna samankokoiseen ja samantehoiseen asynkronimoottoriin

KESTOMAGNEETTIKONEEN KÄYTTÖ MOOTTORINA

Käyttökohteita:

 1. Yleiset pyörimisnopeudeltaan vaihtelevat sovellukset, joissa
  – halutaan kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen
  – saadaan etua koon ja tehon välisestä suhteesta
 2. Tasavirtakäyttöjen korvaaminen
 3. Paikoituskäytöt (pulssianturilla) 
 4. Pumppukäytöt

KESTOMAGNEETTIKONEEN KÄYTTÖ GENERAATTORINA

Generaattoria pyöritetään esim. tuuli- tai vesiturbiinilla tai dieselmoottorilla. Erilliset magnetointilaitteistot eivät ole tarpeen. 

Käyttökohteita:

 • saarekeverkot pienkäyttäjille (esim. valaistus, lämmitys)
 • myös syöttö verkkoon mahdollinen 

Lisätiedot:

Sami Kujala
Puh. 0400 766 491

 

 

 

 

Sami Kujala