UUTISET

Takaisin listaukseen
VEM 16.10.2008

Kuntatalouteen energiansäästöä taajuusmuuttajilla

16.10.2008

Hausjärven kunnan taajamiin Oittiin ja Hikiälle rakennetaan yhteensä seitsemän niin sanottua itseimevää, maanpäällistä jäteveden pumppaamoa. Rakennettavalla siirtolinjalla alueen jätevedet johdetaan Riihimäen jätevedenpuhdistamolle. Hanke on osa jätevedet keskittävää vesihuollon alueellista kehittämissuunnitelmaa.
– Kustannusvertailu osoitti aikanaan, että siirtolinjan rakentaminen kannattaa puhdistamojen uusimisen sijaan. Hankintaa ei tarvinnut kauaa miettiä, koska investointi siirtolinjoihin on halvempi kuin kolmen uuden puhdistamon rakentaminen. Hausjärven kunnan tekninen johtaja Kari Korhonen kertoo. Muitakin hyötyjä syntyy.
– Olemme laskeneet, että saamme taajamien lisäksi 25 – 30 prosenttia myös haja-asutusalueiden asukkaista siirtolinjan piiriin. Päädyimme maanpäällisiin pumppaamoihin, jotka ovat meille helpot huoltaa ja pitää kunnossa, Korhonen sanoo.

Suomen jätevedenpumppaamot uudistusvaiheessa

Jätevedenkäsittelyssä peräkkäisillä pumppaamoilla jätevesi siirretään jätevedenpuhdistamoon. Taajuusmuuttaja on ylivoimaisesti järkevin ja edullisin tapa säätää pumpun pyörimisnopeus kuhunkin tilanteeseen sopivaksi. Sen avulla saadaan aikaan sekä pehmeä käynnistys että pysäytys, jotka eivät rasita sähköverkkoa, putkistoa tai mekaniikkaa. Lisäksi taajuusmuuttajakäyttö on tehokas tapa säästää energiaa.
– Energiansäästö voi olla hyvinkin merkittävää, kun pumppaamon ja koko siirtolinjan toiminta voidaan optimoida taajuusmuuttajia hyväksikäyttäen, toimitusjohtaja Simo Rantanen pumppaamot toimittavasta FlowTech Finland Oy:stä kertoo.
– Me olemme mukana hankkeessa oman sektorimme eli sähkökäyttöjen asiantuntijana, ja toimitamme pumppaamoille kaikki moottorikäytöt eli VEM-oikosulkumoottorit pumpuille ja Vacon-taajuusmuuttajat pumppumoottoreiden ohjaukseen. Lisäksi koulutamme Hausjärven kunnan henkilöstön laitteiden käyttöön, myyntijohtaja Timo Koskinen VEM motors Finland Oy:ltä toteaa.
– Kuntasektori on meille merkittävä asiakas, ja voimme antaa vuosikymmenien kokemuksemme moottorikäytöistä asiakkaan käyttöön. Pumppaamojen elinikä on 25 – 30 vuotta, joten rakennushetkellä parhaan tekniikan löytäminen vaatii hankinnasta vastaavalta paljon selvitystyötä ja perehtymistä alan viimeisimpään kehitykseen. Edellisessä teknisessä kehitysaallossa taajuusmuuttajasäätö valittiin lähes pelkästään toiminnallisten etujen vuoksi, tällä hetkellä valintaperusteeksi on tullut lisäksi moottorikäytön energiatehokkuus, Koskinen kertoo.
Energiatehokkuus on olennaisen tärkeää, koska jopa 60 – 70 prosenttia pumppaamojen elinkaarikustannuksista on energiakustannuksia. Hausjärven kunta laskee saavansa taajuusmuuttajien investointikustannukset takaisin jo alle puolessa vuodessa sekä liittymämaksuilla että energiansäästöillä.

 

 

Tarkastelun kohteena olevassa pumppaamossa saavutetaan järkevillä laitevalinnoilla merkittäviä energiansäästöjä. Tässä tapauksessa pumppamoja on seitsemän kappaletta, jolloin säästöt kertaantuvat. 
Seitsemällä pumppaamolla saadaan  23 170 EUR kertaluonteisia säästöjä ja lisäksi joka vuosi 17 136 EUR. Melkoiset lukemat!

 

Lisätiedot:

VEM motors Finland Oy
Markku Parpala
Puh. 0207 613 718
 

Author

VEM motors Finland Oy