UUTISET

Takaisin listaukseen
26.02.2020

Moottoreiden energiatehokkuus saa uusia vaatimuksia

Energiatehokkuus on ollut tärkeä moottorin valintakriteeri jo vuosien ajan. Nyt sitä koskevaa lainsäädäntöä ollaan jälleen päivittämässä. Ensimmäiset uudet vaatimukset astuvat voimaan n. kahdeksantoista kuukauden kuluttua, 1.7.2021.

Ilmastonmuutoksen noustessa yhä kiireellisemmäksi ongelmaksi, EU on muokannut ilmastotavoitteitaan ja niiden mukaisesti on asetettu uusia raja-arvoja sekä energian säästämiseksi että hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Vuoteen 2030 mennessä on tavoitteena vähentää kasvihuonepäästöjä Euroopassa vähintään 40 % verrattuna vuoteen 1990, uusiutuvan energian osuuden on määrä kasvaa 27 prosenttiin ja kokonaisenergiankulutuksen vähentyä 27 %. Yksi keino näiden tavoitteiden saavuttamiseen on tiukentaa vaatimuksia moottorikäyttöjen energiatehokkuudesta.

Moottorikäyttöjen osalta nyt voimassaoleva EC-asetus 640/2009 korvataan 1.7.2021 alkaen uudella EU-asetuksella 2019/1781. Uuden asetuksen määräykset astuvat voimaan vaiheittain 1.7.21 ja 1.7.23. Ensimmäiseen määräaikaan on vain kahdeksantoista kuukautta.

Asetus 2019/1781 suomeksi »

Lataa Hyötysuhdevaatimukset 010721-leaflet

VEM ja energiatehokkuus

Uudet tavoitteet voidaan saavuttaa useilla moottoriteknologioilla. VEM on päivittänyt moottoritarjontaansa ja voi tarjota asiakkaille jo nyt hyvät ratkaisut energiatehokkaisiin käyttöihin.

Häviöiden vähentäminen on ollut VEMin tuotekehityksessä jo vuosia keskeinen tavoite ja sen saavuttamiseen onkin löytynyt monia keinoja. Yhä vähäpäästöisempiä moottoreita saadaan valmistettua valitsemalla parempilaatuisia materiaaleja, staattorin ja roottorin optimoinnilla, paremmilla laakereilla ja uudistetun jäähdytystavan avulla.

Uuden lainsäädännön tuomat muutokset

Muutokset 1.7.2021

 1. Kolmivaiheisten asynkronimoottoreiden tehoalue hyötysuhdeluokassa IE3 laajenee 1000 kW:iin.
  – Aiemmin 0,75 – 375 kW
 2. Normi laajenee koskemaan myös kolmivaiheisia 8-napaisia asynkronimoottoreita.
  – Koski aiemmin 2-, 4- ja 6-napaisia moottoreita
 3. Korotetun suojauksen EX ec –moottorien tulee olla hyötysuhteeltaan IE3-luokkaa tehoalueella 0,12 – 710 kW.
  – Aiemmin ex-moottorit olivat tämän lainsäädännön ulkopuolella.
 4. Räjähdyspaineen kestävien EX d/de –moottorien tulee olla hyötysuhteeltaan IE3-luokkaa tehoalueella 0,75 – 355 kW.
  – Aiemmin ex-moottorit olivat tämän lainsäädännön ulkopuolella.
 5. Koteloitujen Ex tb ja tc –moottorien tulee 1.7.21 alkaen olla hyötysuhteeltaan IE3-luokkaa tehoalueella 0,12 – 710 kW.
  – Aiemmin ex-moottorit olivat tämän lainsäädännön ulkopuolella.
 6.  0,12 – 1000 kW:n moottorien kanssa käytettävien taajuusmuuttajien on myös saavutettava vähintään IE2-hyötysuhdetaso. Tällä hetkellä energiatehokkuutta koskeva EU-lainsäädäntö ei koske lainkaan taajuusmuuttajia.

Muutokset 1.7.2023

 1. Kolmivaiheisten asynkronimoottoreiden tulee olla hyötysuhteeltaan IE4-luokkaa tehoalueella 75 kW – 1000 kW.
  – IE4-luokka ei ollut aiemmin käytössä.
 2. Korotetun suojauksen EX eb -moottorien tulee olla hyötysuhteeltaan IE2-luokkaa tehoalueella 0,12 – 320 kW.
  – Aiemmin ex-moottorit olivat tämän lainsäädännön ulkopuolella.
 3. Yksivaiheisten yli 0,12 kW:n asynkronimoottoreiden tulee olla hyötysuhteeltaan vähintään IE2-luokkaa. Tällä hetkellä energiatehokkuusvaatimukset eivät koske yksivaihemoottoreita.

Kestomagneetti- ja reluktanssimoottorit nostetaan energiatehokkuuskeskusteluissa usein esille, koska niillä saavutetaan IE4- ja jopa IE5-taso. Näitä moottorityyppejä on saatavilla, mutta ne eivät ole ainakaan vielä yleisiä valintoja.

EU:n hyötysuhdevaatimukset

*jarrumoottorit, joille hyötysuhde voidaan määritellä ilman jarrua.
VSD = taajuusmuuttajakäyttö

Tutustu moottorivalikoimaan »

Lisätiedot:

Sami Kujala
Puh. 0400 766 491

Sami Kujala