UUTISET

Takaisin listaukseen
VEM 15.08.2002

Puutavarakuivaamo on vaativa paikka sähkömoottorille

15.08.2002

Puutavarakuivaamo on varmasti yksi vaativimmista asennuspaikoista sähkömoottorille. Kuivauslämpötilat ovat nousseet viime vuosina ja jopa 90°C ympäristölämpötilat vaativat moottoreilta todella paljon. Myös lähes 100 % kosteus kuivauksen alussa asettaa omat lisävaatimuksensa moottorille. Moottoreissa laakerit ovat yksi oleellinen osa käyttöikään vaikuttavista tekijöistä.

Laakereiden voitelu ja riittävän lämmönkestävien rasvojen käyttö auttavat moottoria toimimaan pitkään ilman harmittavia seisokkeja. Vaikka rasvojen ominaisuudet ovat parantuneet koko  ajan, oleellinen osa moottorin huoltoa on riittävän voitelukyvyn ylläpito. Moottorin D- ja N-pään  laakereiden lämpötilaero saattaa olla jopa yli 20 C. Näin suurella lämpötilaerolla rasvojen käyttöiässä on suuria eroja.

Olemme varustaneet muutamelle sahalle puhallinryhmään pariin moottoriin PT100-anturit (1/laakeri ja 1/käämi) lämpötilan valvontaa varten. Tällöin saadaan varmaa tietoa rasvauksen tarpeesta. Tärkeää on myös muistaa, että erikoisrasvat eivät yleensä ole keskenään sekoitettavissa.

Vaikka moottoreiden laakereita voidellaan riittävästi, on tärkeää myös seurata mahdollisia värinöitä puhallinyksiköissä. Epätasapainossa oleva siipi saattaa aiheuttaa nopean laakerivaurion ja rikkoa myös samalla ”hyllyllä” olevia muita moottoreita. Muutamat sahat ovat varustaneet omat kuivaamomoottorinsa SPM-mittausnipoilla.

Moottoreiden jäähdytyksen kannalta on myös tärkeää puhdistaa moottorin jäähdytysrivat huoltojen tai seisokkien aikana. 3-4 vuotta kuivaamossa olleen moottorin pinnassa on jo paksu kerros mm. pihkaa, joka estää moottorin kunnollisen jäähdytyksen.

VEM-puutavarakuivaamomoottoreita on toimitettu muutamassa vuodessa yli 1500 kappaletta Suomeen, Venäjälle, Baltiaan ja Saksaan sekä uudiskohteisiin että uudistusprojekteihin.

Lisätiedot:
Sami Kujala
Puh. (09) 6132 6716
0400 766 491
sami.kujala@vem.fi

Author

VEM motors Finland Oy