UUTISET

Takaisin listaukseen
VEM 15.06.2007

Vacon NX-sarjassa uusia ominaisuuksia

15.06.2007

Vacon NX-sarjan (NXL/NXS/NXP) taajuusmuuttajiin on tullut uusia käyttöä helpottavia ominaisuuksia.

Ohjauspaikan pikavalinta

Vacon NX_ -taajuusmuuttajien sovelluksiin on lisätty ominaisuus, joka helpottaa ja nopeuttaa siirtymistä aktiivisesta ohjauspaikasta toiseen.
 
Laite voi olla normaalitilassa automaatiojärjestelmän ohjauksessa joko riviliittimille tulevilla ohjauskäskyillä tai kenttäväyläohjauksessa. Uuden ominaisuuden avulla laite on helposti siirrettävissä normaalitilasta paneeliohjaukseen. Tämä ominaisuus on hyödyllinen esimerkiksi, jos automaatiojärjestelmä syystä tai toisesta vikaantuu. Voi olla myös, että käyttöönottohetkellä automaatiojärjestelmä ei ole vielä toiminnassa. Tällöin taajuusmuuttaja voidaan testata paneeliohjauksen avulla.
 
Painamalla 5 sekuntia ” < ” painiketta, laite siirtyy paneeliohjaukseen ja paneelin ohjearvonäkymä tulee paneelissa aktiiviseksi. Tässä tilassa käyttäjä voi valita paneelin ” + ” ja ” – ” näppäimillä halutun lähtötaajuuden parametreilla asetettujen minimi- ja maksimitaajuuden väliltä.
 
Siirryttäessä tällä pikatoiminnolla paneeliohjaukseen muut paneelinavigoinnit eivät ole mahdollisia, eli esimerkiksi parametreja ei voi muuttaa paneeliohjauksen ollessa aktivoitu.
 
Kun ” < ” painiketta painetaan uudelleen viisi sekuntia, laite palaa alkuperäiseen tilaan eli muuttaa aktiiviseksi ohjauspaikaksi edellisen ohjauspaikan (riviliittimet/kenttäväylä).

Ehdollinen vauhtikäynnistys  

Käynnistystoimintoihin on tullut uusi parametri.
 
Uusi vaihtoehto on ”ehdollinen vauhtikäynnistys”. Tätä voidaan käyttää, jos laite halutaan käynnistää vauhtikäynnistyksellä. Uusi ominaisuus on se, että mikäli taajuusmuuttajan ja moottorin välissä oleva turvakytkin avataan kesken ajon, taajuusmuuttaja tunnistaa tilanteen ja siirtyy moottorin selvitystilaan, kunnes kytkin on suljettu. Selvitystilan aikana taajuusmuuttaja automaattisesti tutkii lähdön tilaa ja havaitsee hetken milloin moottori kytketään takaisin. Kun turvakytkin suljetaan, taajuusmuuttaja tekee normaalin vauhtikäynnistyksen. ”Ehdollisella vauhtikäynnistyksellä” vältetään muuten mitä ilmeisimmin turvakytkimen avaamisesta johtuva hälytys.  

Author

VEM motors Finland Oy