UUTISET

Takaisin listaukseen
VEM 20.08.2010

Vacon-sovelluksella kompakti tuotepaketti

 
20.08.2010
 

SAH-KO:n ja VEM motors Finland Oy:n yhteistyö alkoi vuonna 2006, kun ruvettiin miettimään AEROCLAUS®–ilmaverhoon parhaiten soveltuvaa taajuusmuuttaja-ratkaisua. Sovelluksessa mitataan sekä tilan sisälämpötilaa, ulkolämpötilaa ja tuulen nopeutta. Hyvin pian päädyttiin ratkaisuun, jossa ulkopuolinen automatiikka haluttiin poistaa ja integroida sovelluksen tarvitsema äly taajuusmuuttajaan. Näin saatiin sekä karsittua järjestelmän komponentteja että vähennettyä asennustyöhön ja käyttöönottoon kuluvaa aikaa. Myös huoltokustannukset pienenevät vähäisemmän komponenttimäärän ansiosta.

Vacon NXP-taajuusmuuttajaan ohjelmoitiin AEROCLAUS-sovellus, joka tekee tarvittavan laskennan mittausten ja laitteeseen syötettävien parametrien perusteella. Näin ilmaverho puhaltaa aina olosuhteiden kannalta optimaalisella nopeudella. Ei liian hiljaa, jolloin ilmaverho ei toimi kunnolla, eikä liian lujaa, jolloin tuhlataan energiaa.

 

Kokoonpano ennen Kokoonpano jälkeen

 

Ilmaverho on yksi SAH-KO:n innovatiivisista tuotteista. Energiatehokkuus on erittäin tärkeä asia, varsinkin nykyaikana, kun energian hinta on kohoamassa ja verotuksellakin ohjataan mahdollisimman energiatehokkaisiin ratkaisuihin. AEROCLAUS® -ilmaverholla voidaan pienentää oviaukosta johtuvaa lämpöhäviötä jopa 90 %! Ilmaverholla pystytään ehkäisemään ilmavirtaukset ja lämpötilavaihtelut sisätiloissa sekä tiloissa työskenteleville erittäin kiusalliset vetohaitat. Näin työviihtyisyys tiloissa paranee huomattavasti.

AEROCLAUS®  -ilmaverhosta löytyy runsaasti lisätietoa osoitteesta www.ilmaverho.fi

SAH-KO Oy on oululainen vuonna 1955 perustettu metalliteollisuuden moniottelija, jonka liiketoiminta seisoo tukevasti neljällä jalalla; se tarjoaa monipuolisia konepaja- ja teollisuuden kunnossapitopalveluja, toimii metallien tukkumyyjänä sekä valmistaa ja markkinoi omia innovatiivisia tuotteita koti- ja vientimarkkinoille.

 
Author

VEM motors Finland Oy