UUTISET

Takaisin listaukseen
VEM 18.08.2003

VEM-erikoismoottorit 690 V AC:n syöttöjännitteelle

18.08.2003

KU-sarjan moottorit kestävät taajuusmuuttajakäytössä ilman erillisiä suotimia

Paperi- ja selluteollisuudessa 690 V AC on varsin yleinen moottorijännite, jolla voidaan käyttää tavanomaisia suoraan sähköverkkoon kytkettyjä VEM-oikosulkumoottoreita. Jatkuvasti yleistyvät taajuusmuuttajakäytöt ovat kuitenkin asia erikseen. 690 V AC:n taajuusmuuttajakäyttöihin VEM motors GmbH:lla on erinomainen KU-tuotesarja, joiden eristys on erikoisvahvistettu silmälläpitäen juuri kestävyyttä suurilla moottorijännitteillä. 

Syöttöjännitteen ollessa 690 V AC taajuusmuuttajakäytössä esiintyy ilmiöitä, joita standardimoottori sellaisenaan ei välttämättä kestä. Ja jos kestääkin, moottorin elinikä lyhenee. Nykyaikaisissa taajuusmuuttajissa tehoelektroniikkakomponenttien kytkentänopeus on niin suuri, että moottorin eristykselle aiheutuu erittäin suuria jännitepiikkejä suuren jännitteen nousunopeuden vuoksi. Myös jännitteen heijastumat kasvattavat jännitepiikkejä ja näin ollen rasittavat moottorin eristystä.

Taajuusmuuttajakäytöissä myös laakerivirran riski lisääntyy moottorin runkokoon kasvaessa.

Standardiratkaisu taajuusmuuttajakäyttöön

Moottorin eristeisiin kohdistuva jänniterasitus saadaan minimoitua käyttämällä taajuusmuuttajan lähtöpuolella joko dU/dt- tai sini-suodinta. DU/dt-suotimella taajuusmuuttajan lähtöjännitteen nousunopeudet pienenevät moottorin sallimaan arvoon. Sini-suodinta käyttäen lähtöjännite on nimensä mukaisesti sini-käyrämäistä. Kun käytetään sini-suodinta, voidaan moottorina käyttää normaalia VEM K2-sarjan oikosulkumoottoria aina 690 V:n asti.

Laakerivirran riski voidaan poistaa käyttämällä moottorissa eristettyä laakeria, joka VEM:n moottoreissa  asennetaan yleensä N-päähän.

KU-sarjan moottori on järkevämpi ratkaisu

VEM-erikoismoottori 690 V AC:n taajuusmuuttajakäyttöön on KU–sarjan moottori. KU-sarjan moottori on ratkaisu, joka on standardiratkaisua yksinkertaisempi, tilaa säästävä ja hinnaltaan huomattavasti edullisempi. Sarjan moottoreissa on vahvennettu eristys 690 V AC:n taajuusmuuttajakäyttöön. Käyttämällä KU-sarjan moottoria, voidaan unohtaa taajuusmuuttajan jälkeinen suodin, jolloin säästetään sekä tilaa että kustannuksia. Kustannussäästöt tulevat kalliin suotimen tarpeettomuudesta. KU–sarjan moottorin hintaero standardimoottoriin verrattuna on huomattavasti pienempi kuin käyttöön tarvittavan dU/dt– tai sini–suotimen hinta.

Myös KU-sarjan moottoria käytettäessä laakerivirran riski poistetaan käyttämällä moottorissa runkokoosta IEC 315 alkaen eristettyä laakeria N-päässä.

Lisätiedot:
Jari-Pekka Lievonen
Puh. 0400-445 062
(09) 6132 6718
jari-pekka.lievonen@vem.fi

Author

VEM motors Finland Oy