UUTISET

Takaisin listaukseen
VEM 19.09.2012

VEM-sähkökoneet uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisessä

19.09.2012

VEM motors Tuulivoimalat

Vakaa ja riittävä sähköenergian saanti on ratkaisevassa asemassa taloudellisen kehityksen kannalta. Ekologiset näkökohdat ovat myös olleet jo vuosia yhä näkyvämmin esillä energialähteitä valittaessa. Ympäristöystävällisten vesi- ja tuulienergioiden tuotannot ovat nousseet yhä merkittävämmäksi tuotantomuodoksi fossiilisten raaka-aineiden vähitellen ehtyessä ja hinnan kohotessa. Tuuli ja vesi (ja aurinko) ovat varmoja energianlähteitä myös tulevaisuudessa. 

VEM toimittaa tuulivoimaloihin asynkroni- ja synkronigeneraattoreita 7 MW asti sekä paikoituskäyttöjä suunta- ja kallistusvaihteisiin. Lukuisat vesivoimalat, kuten Saksan suurin 1060 MW pumppuvoimalaitos Goldistalissa (Thüringen), syöttävät energiaa verkkoon VEMin generaattorien avulla.   

Generaattorit tuulivoimaloihin

VEM-tuulivoimageneraattorit maalle ja merelle ovat pitkän kehityksen tuloksia. Generaattoreiden konstruktio viimeistellään asiakkaan antamien teknisten tietojen ja luokituslaitosten säädösten mukaisesti hyödyntäen tietoa, jota sekä VEM Sachsenwerk että VEM motors saavat toimimalla yhteistyöprojekteissa eri tutkimuslaitosten kanssa.

Perinteinen sähkökäyttöjen asiantuntemus yhdistettynä aktiiviseen kehitystoimintaan antaa VEMille hyvät eväät toimittaa edistyksellisiä käyttökokonaisuuksia, oli sitten kyse tuulivoimageneraattoreista tai voimalan apukäytöistä.

Valikoima

  • asynkronioikosulkukoneet
  • kaksoissyötetyt asynkronikoneet
  • synkronikoneet (sähkö tai kestomagneetti)
  • synkronikoneet moninapaisina versioina vaihteettomiin tai vaihderatkaisuihin

Tehoalue:  1 – 7 MW
Jännitealue: 690 V – 12 kV
Taajuus: 50/60 Hz tai tehonmuokkainkäyttö
Jäähdytystavat: ilma/vesi, ilma/ilma

Generaattorit vesivoimaloihin

VEM hyödyntää vuosikymmenien aikana otettuja tieteellisiä ja teknisiä kehitysaskeleita vesivoimageneraattoreiden kehityksessä ja valmistuksessa, kuten Saksan ensimmäisen pumppuvoimalaitoksen ja muiden vesivoimalaitosten varustamisessa. Generaattorit voidaan toimittaa eri rakennemuotoisina, vertikaalisina ja horisontaalisina, optimoituina Pelton, Francis, Kaplan ja pumpputurbiineille 40 MVA asti.

Vesivoimatoimituksia

Pari esimerkkiä edistyksellisistä generaattoritoteutuksista: Saksan suurimmassa 1060 MW pumppuvoimalaitoksessa Goldistalissa on 4 VEM-generaattoria (2 asynkroni- ja 2 synkronigeneraattoria). Wendefurthissa (Sachsen-Anhalt) uudistettiin neljä kappaletta vuonna 1967 käyttöön otettuja vesivoimageneraattoreita. Kunkin generaattorin teho on nyt 80 MW. Suomessa VEM-generaattorit tuottavat päästötöntä sähköä Myllykoskella, jossa on 2 kappaletta 13,5 MVA, 10500 V koneita, Kyröskoskella, jossa on 14 MVA, 10500 V 28-napainen hidas kone sekä Äetsässä 2 kappaletta 8,2 MVA, 6,3 kV koneita.

Lue lisää VEMin toimialaratkaisuista >>

Timo Tikkalahti
Projektipäällikkö
Energia, Pulp&Paper
Puh. 0207 613 751

 

Author

VEM motors Finland Oy