Kontakt

VEM motors Finland Oy

Kehänreuna 4
02430 Masaby
Telefon: +358 207 613 740E-post: sales@vem.fi Format för e-postadresser: förnamn.efternamn@vem.fi
24/7 service: +358 40 554 8814Larmavgift utanför kontorstiden: 221 euro + 116 euro/timme