Elmotorer och elmaskiner

VEM motors breda produktsortiment erbjuder en lösning för alla behov när det gäller låg- och högspänningsmotorer. All VEM-motorer är Made in Germany.

AEM, som tillverkar skräddarsydda motorer av hög kvalitet, och CEMP, som specialiserat sig på explosionssäkra motorer, kompletterar sortimentet. Tramec’s antibakteriella GHA-serie för livsmedelsindustrin ger en helt ny typ av produkt till vårt sortiment.

Standard VEM-motorer lagras med brett sortiment i Masala.