Lågspänningsmotorer

VEM-, AEM- och CEMP-lågspänningsmotorer är hållbara och pålitliga enheter med en lösning för nästan alla behov. Motorerna är tillverkade i Europa. I fabrikerna tillverkas motorer för ramstorlekar 56-800 i effektområdet 0,06 – 1500 kW. VEM-standardmotorer är lagerprodukter i Masala.

Tramec GHA antibakteriella motorer och växlar för livsmedelsindustrin är en ny produktlinje i vårt urval.