Högspänningsmotorer

VEM tillverkar mellan- och högspänningsmotorer och generatorer upp till 35 MW, 45 MVA. De största kundsektorerna är varvsindustrin, vind- och vattenkraftverk, gruvindustrin och järnvägstransporter. AEM tillverkar medelspänningsmotorer och generatorer som kompletterar VEMs sortiment.