Nyheter

8.12.2023

Driftsäker VEM fläktmotor för cellulosatork One-for-all passar till alla konstruktioner

Under de senaste åren har VEM levererat tusentals motorer till cellulosatorkar i olika driftkonfigurationer. Det största partiet som levererades till ett och samma projekt i Finland under 2023 innefattade mer än 150 motorer. Inom ramen för det här projektet kunde förändringar på grundversionen av cellulosatorkningsmotorn förverkligas på en kort tid. Även leveransen av motorerna kunde skötas snabbt och effektivt.

De Tysk-tillverkade högeffektiva motorer med gjutjärnsram används i krävande produktionsapplikationer som i exempelvis i cellulosatorkar. VEM-motorer har visat sig vara mycket långlivade och driftsäkra.

I flera cellulosafabriker har de ursprungliga motorerna på torkmaskinerna bytts ut till slitstarka VEM-motorer som är special tillverkade för cellulosatorkning. I de fall där motorerna har bytts ut har vi kunnat modifiera våra existerande motorer enligt kundens specifikationer så, att man inte skall behöva modifiera anläggningen. På det sättet kan man garantera att motorbytet sker snabbt och smidigt och inte kräver mera involverande ändringsarbeten.

Bilden ovan: Sami Kujala i Masaby lager med en cellulosatorkningsmotor.

Motorerna placeras i ett konformigt utrymme och därför är de utrustade med långa axlar som kan modifieras fallspecifikt.

Slutinstallationsplatsen har också tagits i beaktandet när det gäller eftersmörjning av lagren, genom att eftersmörjningen från D-ändan har flyttats till N-ändan

 
Båda smörjnipplarna i N-änden av motorn.

 

Läs om produkten »

Fråga mera:

VEM motors Finland Oy

Oskar Nyberg
Tel. +358 400 492 233

Author

VEM motors Finland Oy