Nyheter

VEM slip-ring motor 27.12.2022

En lite mer speciell släpringsmotor

Vi beställde från fabriken en lite mer speciell 30 kW släpringsmotor för ett 500 V-nät, enligt kundens specifikation. Den sexpoliga motorns rotationshastighet är 979 rpm och maxhastigheten 2080. Motorn får sitt speciella utseende från fläkthuset. Istället för ett vanligt fläkthus installeras ett fläkthus av gjutjärn i N-änden av motorn. Tanken med gjutjärnsfläkthuset är att ge ett stabilt skydd för pulssensorn och fläktbladet installerade inuti fläkthuset. Lösningen skyddar de mest känsliga delarna av motorn i aggressiva miljöförhållanden.

Funktionsprincip för släpringsmotor

Släpringsmotorns funktionsprincip och allmänna struktur liknar kortslutningsmotorns. Jämfört med en traditionell kortslutningsmotor ligger skillnaden i rotorn. En slipringsrotor har en lindad rotor. Rotorlindningarnas anslutningar är gjorda för att anslutas separat med hjälp av kolborstar. Ett separat startmotstånd krävs för att starta släpringsmotorn.

Slipringsmotorn har följande fördelar:

  • Bra startmoment med lägre startström än en kortslutningsmotor.
  • Möjlighet att starta även när direkt DOL-start misslyckas.
  • Bra för tunga och långa starter.
  • Starten är ”mjuk”.

Typiska applikationer är till exempel krossar, kranar, stora fläktar m.m.

VEM släpringsmotorer »

Author

VEM motors Finland Oy