Nyheter

VEM kuivaamomoottorit 10.04.2024

Beställ torkarmotorerna för sommarens driftsstopp nu

Underhållsstoppen närmar sig. Använder ni de mest pålitliga och effektiva verktygen? VEM-motorn för trätorkar är en av de ledande lösningarna på marknaden.

Varför väljer sågindustrin en VEM-motor för trätorkar?

Virkestorkningsprocessen utsätter elmotorerna för exceptionellt utmanande förhållanden. Den höga temperaturen, fukten och syranivåerna kräver att motorn är hållbar och tillförlitlig. VEM-motorn för trätorkar är konstruerad för att svara på just dessa utmaningar. Dess gjutjärnsram, lagren som är utformade för användning i trätorkar, rätt smörjmedel samt de högklassiga isolerings- och tätningsmaterialen säkerställer en lång livslängd och effektivitet under extrema förhållanden.

Hållbarhet och energieffektivitet i ett och samma paket

VEM-motorn för trätorkar innehåller flera lösningar som gör den till den senaste inom sitt område:

  • Höga omgivningstemperaturer: Motorlagren är konstruerade för att tåla temperaturer på upp till 90 °C.
  • Fukt- och syratolerans: Viton®-axeltätningen och isoleringsklass IP 55 skyddar mot fukt och kemikalier.
  • Energieffektivitet och miljövänlighet: Effektivitetsklass IE3 minskar energiförbrukningen och utsläppen.

Motorn för trätorkar utrustas för förebyggande tillståndsövervakning

Med leveranser på mer än 2000 enheter i Finland och utomlands har VEM-motorerna för trätorkar visat sig vara tillförlitliga. Tillbehören, såsom PT100-sensorer och vibrationsmätning, säkerställer motorns livslängd och gör driftsstoppen kortare.

Det är dags att beställa nu

Nu när underhållsstoppen närmar sig är det rätt tid att skaffa det antal motorer ni behöver. Motorer på upp till 37 kW finns i vårt lager och leveranstiden från fabriken är cirka 8 veckor (+strejkens effekter som för närvarande är cirka 2 veckor).

Motor för trätorkar – tekniska specifikationer

Du hittar mer information om VEM-motorn för trätorkar på produktsidan eller genom att kontakta oss direkt. Vi på VEM motors Finland är här för att hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för behoven i ert sågverk.

Ta kontakt »

Fyra viktigaste punkter för underhåll

Lager

I motorer är lager en väsentlig del av de faktorer som påverkar livslängden. Att smörja lagren och använda tillräckligt med värmebeständiga fetter hjälper motorn att arbeta under lång tid utan störande stillestånd. Även om egenskaperna hos fetter ständigt utvecklas, är bibehållande av till- räcklig smörjning en viktig del av motorunderhållet. Temperaturskillnaden mellan lagren i D- och N-änden av motorn kan vara till och med mer än 20 °C. Med en så stor temperaturskillnad är det stora skillnader i livslängden på fetter.

Temperaturövervakning och smörjning

Temperaturövervakning kan göras per motor eller fläktgrupp genom att installera PT100 givare i lagren och lindningen. I detta fall erhålls noggrann temperaturdata för att underlätta planeringen av smörjningen. Det är mycket viktigt att notera att speciella fetter vanligtvis inte är blandbara. VEM motors Finland har levererat motorer för temperaturstyrda applikationer till flera ställen. Vi ger gärna mer information om dessa på begäran.

Vibrationsmätning

Även om motorernas lager är tillräckligt smorda är det också viktigt att övervaka eventuella vibra- tioner i fläktenheterna. Ett obalanserat blad kan orsaka snabbt lagerskador och även söndra andra motorer i samma fläktgrupp. Övervakning av vibrationer är möjligt, till exempel med hjälp av SPM- mätnipplar. Vid användning av torktumlare är traditionell vibrationsmätning inte möjlig, på grund av den höga temperaturen. I de SPM-utrustade VEM-torkmotorerna vi levererar är mätpunkten placerad utanför själva torktumlaren.

Säkerställande av tillräcklig kylning

På ytan av en motor som har använts i 3-4 år har ett tjockt lager smuts redan samlats, t.ex. harts, vilket hindrar motorn från att kylas tillräckligt. Detta orsakar en extra värmebelastning, som belastar lindningen och lagren, vilket förkortar motorns livslängd. Vid underhåll rekommenderas det att kontrollera motorerna och vid behov noggrant rengöra kylflänsarna.

Ta kontakt »

Author

VEM motors Finland Oy