Nyheter

15.12.2020

Farväl IE2 – Ecodesign utesluter IE2-motorer

Ecodesign-direktivet, som träder i kraft 1 juli 2021, kommer att skärpa kraven på motorers verkningsgrad. Fabrikerna kommer att reagera på den förändrade lagstiftningen, och IE2-klassade motorer blir till sist en del av det förflutna.

Inom de närmaste månaderna kommer sortimentet i Masaby-lagret att ändras så att standardmotorn är en IE3-motor med ett bredare effektområde än tidigare, och lagringen av IE2-motorer minskas gradvis.

I fortsättningen kommer största delen av elmotorerna som används i Europa att förbruka mindre energi (minst IE3-klassade motorer) vilket för sin del hjälper EU att nå klimatmålen. Användningen av motorer som inte är IE-klassade är strikt begränsad till motorer i intermittent drift. 

Vi kommer säkert att sakna IE1- och IE2-motorerna, som är små, lätta och förmånliga jämfört med IE3-motorerna. Men som graffitin ovan antyder, kommer också detta slut att bli en början på något positivt. I detta fall en minskning av förorenande växthusgaser. Ganska bra, eller hur?  

Bekanta dig med det nya Ecodesign-direktivet »

Tilläggsinformation

Sampsa Rutanen
Tfn 045 644 3339

Author

VEM motors Finland Oy