Högspänningsmotorer

Tillbaka till listan

VEM ASYNKRON HÖGSPÄNNINGSMOTOR MED SLÄPRINGSROTOR

Släpringsmotor med optimerad verkningsgrad för högpresterande pumpar.

För vattenbehandling

VEM levererar effektivitetsoptimerade motorer för drift av högpresterande pumpar speciellt utformade för höga flödeshastigheter vid utvinning från konstgjorda sjöar, floder och hav samt för transport av rått, rent och industriellt vatten inom industri, vattenförsörjning, avsaltningsanläggningar och stora avloppsreningsverk. Typiska högspänningsmotortyper som används vid vattenbehandling inkluderar asynkrona kortslutningsmotorer, asynkrona motorer med släpringsrotorer och borstlösa synkronmotorer.

Asynkrona släringsmotorer för vattenbehandling

  • effektområde 500–8 000 kW
  • polantal 4, 6, 8 -–- upp till 12 poler
  • utrustning för borstlyftning
  • spänningsområde 690 V–13,8 kV
  • avkylning med luft-luft- eller luft-vatten-värmeväxlare, även cirkulationskylning med filter
  • strukturerna B3 och V1 med modifieringar
  • rull- eller glidlager
  • direkt elektrisk drivning eller frekvensomformardrift