Elmotorer och elmaskiner

Tillbaka till listan

K11R, K21R, WE1R, WE2R

VEM BRANDGASMOTORER

Fläktmotor för mekaniska rök- eller värmeventilerings- och utsugssystem.

Under normala förhållanden fungerar brandgasmotorer som konventionella fläktmotorer och är konstruerade så att de vid brand under en viss tid kan fungera under starkt ökade temperaturer.

 • ramstorlek 112 – 400
 • effektområde 0,4 kW – 290 kW
 • 400/690 V 50 Hz
 • driftsätt S1/S9
 • hastigheter 1 500, 1 000,…, 300 l/min
 • robust, grå gjutjärnsdesign med låg vibration
 • energieffektivitetsklasser IE2, IE1
 • skyddsklass IP 55 som standard, på begäran högre grader upp till IP 66
 • termisk klass 155 (F) som standard, klass 180 (H) tillgänglig som tillval
 • brandgasklasser:
  • 1h 200 °C
  • 2h 200 °C (F200)
  • 1h 250 °C
  • 1h 300 °C (F300)
  • 2h 250 °C
  • 2h 300 °C
  • 2h 400 °C (F400)