Elmotorer och elmaskiner

Tillbaka till listan

KPER, KPR, K11R, K42R

VEM EX MOTORER, ökad säkerhet ”eb” (gas)

Gasklassad motor för potentiellt explosiva miljöer Ex eb IIC T3

 • ramstorlek 63 – 355
 • effektområde 0,12 kW – 275 kW
 • 400/690 V 50 Hz
 • driftsätt S1/S9
 • återsmörjningsanordning (NS) som standard med början från ramstorlek IEC 200
 • isolerat lager, termistorer (TPM), 1 kpl/fas som standard med början från ramstorlek IEC 250
 • hastigheter 3 000, 1 500, 1 000, 750 l/min
 • robust, grå gjutjärnsdesign med låg vibration
 • skyddsklass IP 55 som standard, på begäran högre grader upp till IP 66
 • termisk klass 155 (F) som standard, klass 180 (H) tillgänglig som tillval
 • kylningsmetod IC 411
 • tillgänglig också med klassificering för frekvensomvandlardrift
 • energieffektivitetsklasser IE3, IE2, IE1 och icke-klassificerade
 • med spänningsintervall ”zon A” som standard, ”zon B” även tillgänglig
 • temperaturklass T3 som standard, T4 finns också