Elmotorer och elmaskiner

Tillbaka till listan

IE3-W41R, IE-W43R

VEM IE3 ENERGIBESPARANDE MOTORER

Ytkyld kortsluten asynkron motor

Ytkyld kortsluten asynkron motor med effektivitetsnivå IE3. Robust gjutjärnsdesign med låg vibration.

Effektivitetsnivån för förstainstallationsmotorn väljs enligt tabellen nedan. Det finns dock undantag till grundregeln, så fråga gärna mer från vår försäljning.

 • IE3 effektivitetsnivå enligt IEC 60034-30; 2008
 • ramstorlek 63 – 400
 • effektområde 0,12 kW – 710 kW
 • 400/690 V 50 Hz, 460 V 60 Hz
 • driftsätt S1
 • återsmörjningsanordning (NS) som standard med början från ramstorlek IEC 180
 • isolerat lager, termistorer (TPM), som standard 1 st./fas med början från ramstorlek IEC 180
 • hastigheter 3 000, 1 500, 1 000, 750 l/min
 • robust, grå gjutjärnsdesign med låg vibration
 • skyddsklass IP 55 som standard, på begäran högre grader upp till IP 66
 • termisk klass 155 (F) som standard, klass 180 (H) tillgänglig som tillval