Regenerativa frekvensomvandlare

Tillbaka till listan

CIMR-UC4E

Yaskawa U1000 matrisfrekvensomvandlare

Matrisfrekvensomvandlaren, som bromsar till nätet, tillvaratar överskottsenergin

U1000 är den perfekta frekvensomvandlaren för motordrev med strikta krav på energiåtervinning och andelen övertoner. Sådana tillämpningar är exempelvis hissar, rulltrappor, VVS-maskiner, lyftanordningar, centrifuger och många andra tillämpningar där motorbromsning normalt slösas bort på bromsmotstånd.

 • Modell: U1000 Standard
 • Typ: Matrisomvandlare
 • Område: 11 A – 930 A
 • En fullständigt regenerativ AC/AC-drivenhet, dvs. tillvaratagande av överskottsenergi och återvinning
 • Låga harmoniska övertoner över ett stort belastnings- och hastighetsområde, dvs. enheten belastar nätverket enbart lite
 • Den ligger nära effektfaktorn ett, således minskar den energiförbrukningen, eliminerar överdimensionerade transformatorer och kablage
 • Kompakt utförande, enheten ryms in i ett litet utrymme
 • IEEE-519-kompatibel (
 • Säkerhetsingångarnas klassificeringar (SIL3, PLe, Cat3)
 • Styrning med asynkron- och permanentmagnetmotor
 • NK, BV, DNV / GL, ABS, LR, KR, CE, RoHS certifikat