Nyheter

IE5-PS1R 132 MX4 IGR TPM HW 8.12.2021

Ecodesign är här – kunderna ligger redan ett steg före

Energieffektivitet med IE5-permanentmagnetmotorer

Vi har märkt att användare av elmotorer och OEM-tillverkare för närvarande ser energibesparingar som ett viktigt kriterium vid val av motor. Vi kommer till exempel att ha tre rätt så stora IE5-permanentmagnetmotorer levererade i augusti. Utöver de IE3-motorer som förordningen kräver har efterfrågan på IE4- och IE5-motorer också ökat avsevärt.

Miljövänlighet som krav

Stora marknader håller på att öppna sig i Europa för produkter med låga utsläpp. Konsumenterna förväntar sig att industrin vidtar åtgärder som bekämpar klimatförändringarna. Industriella köpare kräver bevis från sina leverantörer om låga utsläpp. Elmotorer som har bra verkningsgrad gör det också lätt att bevisa energibesparingen. Inte konstigt alltså att det finns en efterfrågan på allt bättre motorer. Utöver imagefördelen och den ökade efterfrågan sparar man också på elräkningen.

Klimatkrisen har också lett till en dragkamp över vem det är som ska minska sina utsläpp. Västländernas höga levnadsstandard har startat den globala uppvärmningen, och utvecklingsländerna strävar nu efter samma ohållbara sätt att leva på jorden. Så kommer de som satt igång allt detta att korrigera vad de gjort, eller kommer utvecklingsländerna att ändra riktning? I detta skede av den globala uppvärmningen skulle naturligtvis alla åtgärder från alla parter vara obligatoriska för att hålla uppvärmningen på 1,5 grader.

Debatten har också belyst hur beroende västvärlden är av lågkostnadsproduktionen i utvecklingsländer. Billiga produkter och komponenter köps in från utvecklingsländer, vars tillverkning är långt ifrån lågutsläppande och vars transporter till marknadsområdet också förbrukar energi. Ur ett klimatperspektiv förefaller det vettigt att placera produkttillverkningen nära marknaden om man på så vis kan säkerställa en energieffektiv produktion och förkorta logistikkedjorna.

Alla typer av åtgärder är akuta. Vår kundbas har tagit sig an utmaningen genom att kräva motorer med allt bättre verkningsgrad (Made in Germany)!

Kolla in IE4- och IE5-motorsortimentet »

Det mer omfattande Ecodesign-direktivet trädde i kraft den 1 juli 2021. Det har lett till att IE3-motorer med god verkningsgrad tagit en stor del av marknaden tack vare deras allt bredare effektområde och olika typer av motorer.

Efterfrågan på motorer med bra verkningsgrad växer. På bilden (överst på sidan) är permanentmagnetmotorn IE5-PS1R 132 MX4 IGR TMP HW som levererats till Savo-Karjalan Sähkökone som tillhör Team VEM-kedjan.

Author

VEM motors Finland Oy