Nyheter

1.12.2022

VEM stöder Unicef’s arbete i Ukraina

UNICEF arbetar i Ukraina och hjälper barnen igenom krisen

På bilden vilar den 8-åriga flickan Eliza från Ukraina i ett UNICEF-tält under en flyktresa i Polen. Hon drömmer om att dansa, men danslektionerna har ställts in på grund av kriget och lärarna har också flytt utomlands.

Krisen i Ukraina hotar livet på upp till 7,5 miljoner barn. Striderna har redan skadat kritisk vatteninfrastruktur och flera skolor.

Barnen i Ukraina behöver först och främst fred. Inte ett enda barn borde hamna mitt i ett krig.

– UNICEF är djupt bekymrat över Ukrainas barn, vars liv och välmående är hotade, säger Marja-Riitta Ketola, generalsekreterare för Finlands UNICEF

Så här hjälper din gåva barn och familjer i Ukraina

UNICEF skyddar tillsammans med sina partners barns rätt till hälsa, utbildning, skydd, vatten, sanitet och hygien på båda sidorna av konflikten.

Hälsa

UNICEF har utplacerat nödhjälpsartiklar i nio kommuner runt om i landet, för att hjälpen ska nå internflyktingar, dvs. mänskor som är på flykt i det egna hemlandet. UNICEF organiserar även hälsovården i hela landet.

Mobila hälsoteam finns för närvarande i Kramatorsk, Novohrodivka, Mariupol, Mariinka och Bakhmut och en del av dessa fungerar aktivt även i nuvarande läge.

Skydd

UNICEF har tillsammans med sina partners erbjudit psykosocialt stöd och utbildning om risker med minor för drygt 180 tusen barn, ungdomar och vårdnadshavare i östra Ukraina under de två senaste åren. Arbetet fortsätter.

UNICEF har såvitt möjligt i gång 10 team som ger psykosocialt stöd och hjälper barn och familjer som traumatiserats av krisen eller som är på flykt. UNICEF har även startat en nödtelefon för barnskydd och gjort upp planer för att evakuera barn som bor på inrättningar. UNICEF utbildar personal inom socialsektorn och vid inrättningar i krisberedskap, förebyggandet av sexuella trakasserier och i att hjälpa de mest utsatta barnen.

UNICEF är i färd att grunda barnvänliga platser längs med de vanligaste flyktrutterna för att familjer som flyr undan krisen ska få hjälp och barnen en möjlighet till lek, att få vara barn.

Utbildning

UNICEF stödjer återuppbyggnaden och reparation av skadade skolor och daghem.

Vi instruerar skolornas personal om beredskap i kriser och gör upp planer för nödsituationer tillsammans med dem. UNICEF utbildar dem även i hur man lär ut livsfärdigheter, konfliktlösning och icke-våldsam kommunikation samt hur man kan stödja barn psykosocialt och emotionellt.

Rent vatten och sanitet

UNICEF har stött återuppbyggandet och reparation av skadade vatten- och sanitetsställen. UNICEF levererar dricksvatten med lastbilar där vattenledningarna inte mera fungerar.

Vardagens förnödenheter

En leverans som innehåller vinterkläder för barn, hälsoartiklar, leksaker, utvecklingspaket för småbarn samt vatten- och sanitetsprodukter för tiotusentals människor är på väg till Kiev. Vi är övertygade om att hjälpförsändelserna når fram trots striderna.

Unicef Sverige »

Author

VEM motors Finland Oy