Elmotorer och elmaskiner

Tillbaka till listan

VEM IE5-SynRM

VEM IE5-synkronreluktansmotorer (SynRM) stöder hållbar utveckling genom att använda energi mycket effektivt.

Hög verkningsgrad och överbelastningskapacitet

VEM:s reluktansmotorer uppnår en mycket hög IE5-verkningsgrad över hela sitt driftområde. Motorerna uppnår den högsta för närvarande definierade verkningsgradsnivån ”IE5” (enligt IEC-TS 60034-30-2) inte bara vid nominell punkt, utan i ett område som sträcker sig från halva till det dubbla i nominell effekt.

Om man väljer en typ av frekvensomriktare med högre strömförsörjningskapacitet, kan motorerna överbelastas med minst 30 % högre vridmoment samtidigt som de behåller minst en IE4-verkningsgradsnivå. Dessutom kan alla motorer arbeta inom fältförsvagningområdet upp till 3600 rpm.

Effekt efter behov

Många processer kräver inte konstant full effekt. Till exempel behövs tryckluft bara då och då, eller när tillförseln av kylvatten anpassas efter omgivningsförhållandena. I många applikationer körs dock motorerna kontinuerligt på sin konstanta hastighet. Ofta är motorn igång hela tiden och förbrukar mycket energi utan att producera någon nytta. IE5-SynRM och frekvensomriktaren eliminerar dessa problem.

VEM IE5-SynRM sparar energi

Om automation och frekvensomriktare läggs till i processen kan motorn användas vid rätt hastighet och rätt tidpunkt. Energi förbrukas endast när det behövs. Dessutom kan i många fall en mindre motor väljas på grund av kortare driftstider.

SynRM:s hemlighet ligger i rotorn

SynRM rotor

SynRM skiljer sig från den konventionella kortslutningsmotorn med avseende på rotorn. Istället för en kortslutningsrotor består SynRM:s rotor enbart av en axel och noggrant bearbetade metallplattor. Rotorn innehåller inga koppar- eller aluminiumkortslutningsstänger. Detta har flera fördelar, såsom en lägre rotortemperatur. SynRM:s förluster är ca 60 % lägre jämfört med förlusterna i en kortslutningsmotor.

Elmotorer i kärnan av klimatarbetet

Kestävää kehitystä tukeva energiatehokas ratkaisu

En stor uppgift i en elektrifierande värld är att stoppa klimatförändringarna. Uppvärmningen av klimatet kan endast hejdas genom att minska utsläppen. Elmotorn spelar en viktig roll i detta uppdrag. Elmotorer konsumerar över 45 % av världens elektricitet och det är beräknat att deras antal kommer att fördubblas fram till år 2040. Med motorer som har en god verkningsgrad kan energiförbrukningen dock minskas avsevärt. Detta gör varje motorval till ett ekonomiskt och ekologiskt betydande beslut som kan bidra till hållbar utveckling.

VEM IE5 synkronreluktansmotor (SynRM)

  • Effekt 0,75 – 55 kW
  • Nominellt moment 7,2 – 525 Nm
  • Ramstorlek IEC 80 – 225
  • Ström 1,8 – 107 A
  • Nominellt varvtal 1500 1/min
  • Max. varvtal 3600 – 4500 1/min
  • SynRM High-speed: Varvtal upp till 8000 1/min

Du hittar exakta måttuppgifter & bilder och kan också designa motorn genom att lägga till nödvändiga optioner och tillbehör här (Tips: ”logga in som gäst”, då behövs inga användaruppgifter): VEM eKAT »