Högspänningsmotorer

Tillbaka till listan

VEM SYNKRON HÖGSPÄNNINGSMOTOR

Synkronmotor för marina applikationer samt gruv-, stål-, kemi- och oljeindustrin.

Synkronmotorer för stålindustrin

De långsamt roterande högspänningsmaskinerna har varit en del av VEM:s leveransprogram ända sedan anläggningen grundades. I stålapplikationer med höga moment används synkronmaskiner med fasta poler. För lägre moment används asynkrona motorer. Motorns mekaniska struktur är konstruerad för höga belastningar, vilket krävs vid valsverk. Den elektromagnetiska dimensioneringen uppfyller kraven för överbelastning, reglerområde och styrdynamik. Avkylning sker oftast med en luft-vatten-värmeväxlare.
Vi levererar högspänningsmotorer för vändanordningar i varm- och kallvalsverk. En- och tvåmotorsversionerna är avsedda för kantning, efterbehandling och tandemverk, medan en- två- och fyrmotorsversionerna är avsedda för rullning, skärning och hjälpapplikationer.

 • Fullpolig rotor
 • Vridmoment 10–2 200 kNm
 • Polantal 6, 8 – upp till 30
 • Spänningsområde 690 V–6 kV
 • Avkylning: Luft-vatten- eller luft-luft-värmeväxlare
 • Strukturerna B3 och 7115 med modifieringar
 • Rull- eller glidlager
 • Frekvensomformardrift

För vattenbehandling

VEM levererar effektivitetsoptimerade motorer för drift av högpresterande pumpar speciellt utformade för höga flödeshastigheter vid utvinning från konstgjorda sjöar, floder och hav samt för transport av rått, rent och industriellt vatten inom industri, vattenförsörjning, avsaltningsanläggningar och stora avloppsreningsverk. Typiska högspänningsmotortyper som används vid vattenbehandling inkluderar asynkrona kortslutningsmotorer, asynkrona motorer med släpringsrotorer och borstlösa synkronmotorer.

 • borstlös
 • effektområde 2 000–8 000 kW
 • polantal 2, 4, 6, 8 – upp till 32 poler
 • spänningsområde 690 V–13,8 kV
 • avkylning med luft-luft- eller luft-vatten-värmeväxlare, även cirkulationskylning med filter
 • strukturerna B3 och V1 med modifieringar
 • rull- eller glidlager
 • direkt elektrisk drivning eller frekvensomformardrift