Planeettavaihteet

Planeettavaihteen etuja tavallisiin vaihteisiin verrattuna on kustannustehokkuus suhteessa välitettyyn momenttiin.  Se on tilaa säästävä, sillä momentin välityksestä vastaa useampi hammaspyörä ja näin saadaan aikaiseksi  kokoon suhteutettuna suuret toisiomomentit.  Planeettapyörien pienen kehänopeuden ansiosta planeettavaihde on myös hiljainen ratkaisu.