Sähkömoottorit, keski- ja korkeajännite

VEM valmistaa keski- ja korkeajännitemoottoreita ja -generaattoreita 35 MW, 45 MVA asti.  Suurimmat asiakaskassektorit ovat laivateollisuus, tuuli- ja vesivoimalat, kaivosteollisuus sekä raideliikenne. AEM valmistaa keskijännitemoottoreita ja -generaattoreita, jotka mittatilaustuotteita täydentävät VEMin valikoimaa.