UUTISET

Takaisin listaukseen
VEM 15.04.2009

Energiatehokas ja ympäristöystävällinen Vacon 100 HVAC

 
15.04.2009
 

Vacon 100 HVAC – uusi standardi LVI-alan taajuusmuuttajille


Taajuusmuuttajavalmistaja Vacon on tuonut markkinoille uuden tuoteperheen, joka on räätälöity erityisesti kiinteistöautomaation lämpö-, vesi- ja ilmastointisovellusten (LVI, eng. HVAC) tarpeisiin.

Maailmanlaajuisesti 40 % energiasta käytetään rakennuksissa, joiden lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi kuluttavat eniten energiaa.

Taajuusmuuttajat voivat vähentää LVI-sovellusten energiankulutusta dramaattisesti, mikä osaltaan vähentää hiilidioksidipäästöjä maailmanlaajuisesti. Tuote edustaa LVI-alan taajuusmuuttajien kärkeä. Vacon 100 HVAC on ensimmäinen Vacon taajuusmuuttaja, joka on varta vasten suunniteltu täyttämään paljon energiaa kuluttavan LVI-alan tiukat vaatimukset.

Taajuusmuuttajat tuovat LVI-sovelluksiin merkittäviä etuja energiansäästön ja ohjattavuuden osalta ja täten myös valtavia mahdollisuuksia vähentää hiilidioksidipäästöjä maailmanlaajuisesti.

Nykyisellä asennuskannalla rakennusten LVI-sovelluksissa taajuusmuuttajien avulla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä (CO2) saman verran kuin 50 miljoonaa autoa tuottaa tai vastaavasti energiaa 30 ydinvoimalan tuotannon verran. Tämä kaikki tietenkin rahaa säästäen.

Vacon 100 HVAC on erittäin helppo ja mutkaton käyttää. Päivittäiset perustoiminnot ovat helposti käden ulottuvilla nykyaikaisen käyttöliittymän kautta, ja vaativiakin sovelluksia voidaan ohjelmoida Vaconin ohjelmointityökalujen avulla. Vacon 100 HVAC täyttää uuden harmonisia virtoja koskevan IEC/EN 61000-3-12 -standardin vaatimukset.

Vacon 100 HVAC -tuoteperheessä ympäristönäkökohdat on nostettu korkealle tasolle. Piirilevyjen juotokset ovat lyijyttömiä ja vastaavat näin ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden käytön rajoittamiseen tähtäävän RoHS-direktiivin vaatimuksia. Kaikki kierrätettäviksi kelpaavat osat on merkitty kierrättämisen helpottamiseksi. Kun taajuusmuuttajissa tavanomaisesti käytetään EU:n alueella haitalliseksi jätteeksi luettavia elektrolyyttikondensaattoreita, Vacon 100 HVAC:n tehokondensaattorit hyödyntävät ympäristöystävällistä ohutkalvoteknologiaa.

Vacon 100 HVAC -tuotteisiin kuuluu TCP/IP-kommunikointiprotokolla vakiona, mikä mahdollistaa Ethernet-pohjaisiin verkkoihin perustuvan käyttöönoton, ohjauksen ja kaukodiagnostiikan.

 

Lisätiedot

VEM motors Finland Oy
Markku Parpala
Puh. 0207 613 718

 

 

 
Author

VEM motors Finland Oy