UUTISET

Takaisin listaukseen
VEM 19.06.2013

Metso sai kaksi lisätilausta Altay Polimetally -yhtiön kaivokseen Kazakstaniin

 
Metson lehdistötiedote 15.04.2013/Jussi Ollila ,
19.06.2013
 

Metson ratkaisulla yksi palveluntarjoaja huolehtii kaivoksen koko kuparimalmin prosessoinnista

Metso on sopinut kahdesta lisätilauksesta Altay Polimetally LLP:n kanssa yhtiön uuteen kuparikaivokseen Almatyssa, Kazakstanissa. Tilaukset sisältävät täydelliset, toisen, kolmannen ja neljännen vaiheen murskaus- ja seulontalaitokset sekä automaatio-järjestelmän. Ne sisältävät myös suunnittelun, valmistuksen ja käyttöönoton. Tilausten yhteisarvo on 25 miljoonaa euroa. Uudet sopimukset ovat jatkoa 11 miljoonan euron tilaukselle maailman suurimmasta, liikuteltavasta murskaus- ja kuljetinjärjestelmästä, joka saatiin kesäkuussa 2012.

Kaivoksen käyttöhenkilöstön määrän minimoimiseksi Metso toimittaa kaivokselle myös kattavan automaatiojärjestelmän. Kaivoksen sähkölaitteiston toimivuus on taattu äärimmäisissä ilmasto-oloissa aina +30 asteesta -30 asteeseen.  Toimitukset tehdään vuoden 2014 heinäkuuhun mennessä.

Korkean kapasiteetin murskaimia

Toiseen ja kolmanteen murskausvaiheeseen sisältyvät suuren syöttöaukon omaava GP500S-karamurskain sekä kaksi erinomaisen murskaussuhteen omaavaa HP5-kartiomurskainta. Malmi seulotaan kahdella, tehokkaalla MF 3085-2 kaivosseulalla. Kuparimalmin prosessointilaitoksen suunniteltu kapasiteetti on 550 tonnia tunnissa ja kolme miljoonaa tonnia vuodessa kooltaan 0/10 mm:n malmia. Järjestelmään sisältyy lisäksi hienomurskauslaitos, joka tuottaa 0/3 mm:n malmia 450 tonnin tuntikapasiteetilla. Työhön käytetään kahta Barmac 9100 -keskipakomurskainta, joista toinen on käytössä ja toinen varalla. Tässä laitososassa hyödynnetään myös kahta MF 3085-2 -seulaa.

Altay Polimetally LLP -kaivosyhtiön kotipaikka on Almaty Kazakstanissa. Yhtiön uusi kaivos tuottaa kuparin lisäksi myös kultaa. Vuosittain malmia irrotetaan kolme miljoonaa tonnia, sivukivi mukaan lukien 10 miljoonaa tonnia.

Elokuussa Kazakstanin projektiin valmistuvan Locotrack LT200:n havainnekuva

 

VEM motors Finland toimittaa murskaus- ja kuljetusjärjestelmän moottorit. Toimitukseen kuuluu 24 kpl VEM IE2-moottoria kokoluokiltaan 160 – 315 ja yksi 400-runkoinen AEM-liukurengasmoottori. Kokonaistehoa murskaus- ja seulontajärjestelmään tulee näistä moottoreista 1,9 MW.

Kuvassa toimitusta Metsolle odottelee Masalan varastossa VEM IE2-oikosulkumoottori K21R 315 MX6 NS LL TPM HB IL KV HW, 1210 kg, IP 55.

 

 
Author

VEM motors Finland Oy