UUTISET

Takaisin listaukseen
Maadoitusrengas 10.06.2022

Ongelmana laakerivauriot? Ratkaisu on maadoitusrengas.

Taajuusmuuttajat aiheuttavat laakerivaurioita. Taajuusmuuttajien yhteismuotoinen jännite sekä korkeat kytkentätaajuudet aiheuttavat jännitteen indusoitumisen moottorin akselille.

Jännitteen kasvaessa tarpeeksi suureksi, ylittyy laakeripintojen välinen resistanssi ja tapahtuu läpilyönti, jolloin suuri virrantiheys vaurioittaa laakerin vierintäelimiä ja –ratoja. Noin 75 kW moottorikoosta ylöspäin moottoreissa ilmenee tyypillisesti myös korkeataajuuksisia kiertäviä virtoja.

Vauriot on helposti nähtävissä puretusta laakerista. Akselijännite voidaan myös mitata käytössä olevasta moottorista.

Ratkaisu

Moottorin laakerit on suojattava molemmilta yllämainituilta laakerivirtatyypeiltä. Aegis-akselinmaadoitusrengas on luotettava, helppo ja kustannustehokas tapa maadoittaa sähkömoottorin akselille indusoitunut haitallinen jännite.

Moottorit, joissa ilmenee lisäksi kiertäviä virtoja, tarvitsevat sähköeristetyn laakerin vastakkaiseen päähän akselia.

HUOMIO: Moottorin molempien päiden sähköeristetty laakerointi EI POISTA akselijännitettä.

Maadoitusrengas on kustannustehokas ratkaisu, sillä sen avulla päästään eroon laakerivirtojen aiheuttamista vaurioista ja ennenaikaisista laakerien vaihdoista.

Lisätiedot:

VEM motors Finland Oy
Sami Kujala
Puh. 0400 766 491

Author

VEM motors Finland Oy