UUTISET

Takaisin listaukseen
VEM 23.08.2012

Säästöjä, käytettävyyttä ja lisää elinkaarta kunnonvalvonnalla

23.08.2012

VEM motors Finlandin jälleenmyynti- ja huoltokumppani LSK Electrics on kokenut värähtelymittauksien, tasapainotusten, laserlinjauksien ja sähköisten mittauspalvelujen tekijä. LSK Huollossa huomattiin jo vuosia sitten ennakoivaan kunnonvalvontaan liittyvien mittausten tarpeellisuus ja hankittiin tarvittavat laitteisto, jotta voidaan palvella asiakkaita laitoksen koko elinkaaren ajan.

Nykyaikainen kunnossapitoajattelu

Teollisuuslaitoksen kunnossapitokustannukset jakautuvat koko laitoksen elinkaarelle; kunnossapito alkaa jo laitoksen suunnittelussa. Kunnossapitoajattelussa suositaan nykyään kokonaistuottavia ja luotettavuuskeskeisiä kunnossapitoperiaatteita. Tällä pyritään välttämään laitteiden tarpeettomat kunnossapitotoimenpiteet. Toisin sanoin, vältetään huollot, joille ei ole erityistä tarvetta ja jotka eivät ole tuottavia. Tämä on mahdollista saavuttaa painottamalla laitteiden todelliseen elinikään pohjautuvaa kunnossapitoa. Tämä taas vaatii kunnonvalvontamittauksia ja riskianalyyseja, jotta haluttu luotettavuustaso voidaan saavuttaa.

Hyvinvoiva koneisto kestää pitempään

Ennakoiva mittaus on äärettömän hyvä työkalu, jolla tuotantoprosessin sujuvuutta ja kannattavuutta voidaan parantaa. Mekaaniset ja sähköiset vauriot ja asennusviat voidaan todeta ajoissa, mahdolliset käämiviat ja säröt saadaan selville, käyttöönottojen oikeellisuus ja takuuseurannat saadaan tarkastettua. Vakuutusmaksutkin saadaan minimitasolle ennakoivan huollon ohjelmalla.

Tosiasia on, että ilman jatkuvia tai määräaikaisia mittauksia on mahdotonta tietää, missä kunnossa laite on. Mittauksilla selvitetään valvottavien kohteiden sen hetkinen kunto ja vikaantumisriski. Jos mittauksissa löytyy linjausvirhe, epätasapaino tai käämivika, voidaan toimia ajoissa ja laitevauriot jäävät mahdollisimman pieniksi. Mittaukset suorittava asiantuntija pystyy saman tien korjaamaan vakavimpia havaitsemiaan puutteita, esim. kiristämään löysällä olevia liitoksia ja linjaamaan koneita. Tämä on oleellista, koska raportit voivat joskus unohtua tuotannon kiireessä ja kunnonvalvonnassa havaitut vauriot siten muuttuvat tuotannon pysäyttäväksi viaksi.

Jokainen tuotannosta vastaava tietää, miten tärkeää on pitää pyörät pyörimässä. Ennakoimaton seisokki heikantää kannattavuutta ja voi pilata liiketulokset. Jatkuva tai määräaikainen mittaus auttaa suunnittelemaan huoltotoimenpiteet hyvissä ajoin ja pakolliset seisokit saadaan hyödynnettyä mahdollisimman perusteellisesti. Priimakuntoiset laitteet parantavat tuottavuutta ja henkilökunnan turvallisuutta ja säästävät vielä energiaakin. Ei ihme, että mittauksien kysyntä on rajussa kasvussa. 

Ennakkomittausten menetelmiä

Värähtelyn valvonnassa LSK Huolto käyttää SKF:n Mikrolog -kiihtyvyysanturia ja Andritzin Acoustic Emission Systemsin AE-antureita.  Kiihtyvyysantureita käytetään yleisesti pyörivien koneiden kunnonvalvonnassa ja AE-antureita hitaasti pyörivien koneiden, säiliöiden ja perustuksien mittauksissa.

 

Spektrin taajuustasossa ilmenevät värähtelykomponentit johtuivat laakerin ulkokehän vikaantumisesta. Värähtelymittauksen tulosten perusteella laakerin vaihto tehtiin hallitusti.

Kunnossa olevan laakerin Akustinen Emssio -mittaus hitaasti pyörivässä koneessa Ensimmäinen merkki laakerin vioittumisesta on tehollisarvon voimakas amplitudin vaihtelu

 

Laserlinjauksella saavutetaan mahdollisimman tarkka linjaustulos. Laserlinjauksen etuna on myös linjauksen toistettavuus. Koneiden laserlinjauksella vältetään linjausvirheistä johtuvat ”turhat” laakerivauriot, kytkimien kulumiset ja lämpenemiset. Mittaus käy käden käänteessä. Laitteeseen syötetään parametrit, pyöräytetään akselia ja luetaan tulokset.

LSK Huolto tekee moottorien sähköiset mittaukset Baker-kalustolla. Kuljetettava malli sopii hyvin myös kentällä tehtäviin mittauksiin. Laitteella voidaan suorittaa resistanssi-, eristysvastus-  ja polarisaatioindeksimittaukset sekä korkeajännite- ja toistoaaltotestit.

 

 

 

Bakerin kuljetettava malli soveltuu myös kentällä tehtäviin mittauksiin.

Lämpökameralla tehtävä kuvaus tukee edellä mainittuja mittauksia. Kuvaus on nopea, luotettava ja edullinen tutkimustapa mm. teollisuuslaitteiden, tuotantolinjojen, sähkökeskusten, lämpöverkkojen, sähkömoottorien, pumppujen, laakereiden, putkistojen, vaihteistojen, hydrauliikan ja pneumatiikan sekä kiinteistöjen valvontaan.

 

Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut ennakoivan kunnonvalvonnan käytöstä omassa tuotannossasi. Kysy Mikko Valtoselta lähimpänä sijaitsevaa Team VEM –huoltokumppania. Kimmo Ukkonen vastaa LSK Electricsin alueen kysymyksiin.

  

 

Ota yhteyttä:

Mikko Valtonen
Tuotepäällikkö sähkömoottorit
Puh. 0207 613 714

    

 

Kimmo Ukkonen
Huoltopäällikkö
LSK Electrics Oy
Puh. 040 354 0474

 

 

 

Author

VEM motors Finland Oy