UUTISET

Takaisin listaukseen
Energiatehokkuus 28.09.2018

Vähemmän ympäristökuormitusta leikatuilla tuotantokustannuksilla

Äänekoskella sijaitseva Specialty Minerals Nordic valmistaa paperin ja kartongin valmistukseen lisäaineita, joilla materiaalista tehdään paksumpaa, valkoisempaa tai kiiltävämpää.

Paperin ja kartongin valmistus on erittäin kilpailtu ala ja ympäriystävällinen tuotantoprosessi on noussut alalla tärkeäksi perusteeksi valita toimittaja. Mitä paremmin on onnistuttu ympäristön huomioinnissa, sitä helpompi on myydä paperia tai kartonkia.

Specialty Minerals Nordic on ennakkoluulottomasti lähtenyt tutkimaan mahdollisuuksia leikata tuotantokustannuksia ja samalla vähentää ympäristökuormitusta. Yksi ratkaisu löytyi korkean hyötysuhteen moottoreista. Tehtaalla on käytössä useita isokokoisia moottoreita jatkuvassa käytössä. Tämä on juuri parhaita tilanteita, joissa korkean hyötysuhteen moottorit ovat omiaan.

Esa Sällinen, Regional Maintenance Coordinator on tehnyt laskelmia energiaa säästävistä ratkaisuista, joilla yrityksen kuluja saadaan leikattua. Tulokset ovat vaikuttavia.

– Moottorin elinkaarikustannuksista energian osuus on 97 %, joten siinä on merkittävä säästöpotentiaali, kertoo Sällinen. Hankinnoista päätetään yleensä vain tuotteen ostohinnan perusteella. Moottoreissa hankintahinta on vain 2 % kokonaiskuluista, joten sen käyttäminen ostoperusteena ei kuitenkaan ole järkevää.

Sällinen on laskenut, että 75 kW:n IE2-moottorin vaihtaminen vastaavantehoiseen IE3-moottoriin säästää 1 138 euroa vuodessa, kun käyttötunteja on 8760 ja energian hinta 0,05 euroa/kilowattitunti. 4 kW:n moottorissa vaihto IE1-moottorista IE4-moottoriin säästää samoilla käyttötunneilla ja energianhinnoilla 320 euroa vuodessa ja 11 kW:n moottorissa säästö energiakuluissa on 920 euroa vuodessa.

Käytännön esimerkkinä Specialty Minerals Nordicin Äänekosken tehtaalla on korkeapainevesipumppu, jota käytetään valmistusprosessissa. Pumpun moottori oli lähtötilanteessa vanhan energiatehokkuusluokittelun mukainen EFF1, 315 kW. Tuotannolle kriittisen moottorin back up moottori oli EFF2-luokan 200 kW moottori. Tämä moottoripari korvattiin 200 kW:n IE4-moottoreilla. Lisäksi vaihdettiin vanhentunut taajuusmuuttaja uuteen. Käyttötunteja on 8760 vuodessa ja energian hinta edelleen 0,05 euroa/kWh. VEMin IE4-moottoreilla vuoden energiakulut ovat 3 600 – 7 400 euroa pienemmät. Investoinnin takaisinmaksuajaksi laskettiin seitsemän vuotta. Moottorin käyttöiäksi on arvioitu yli 20 vuotta.

– Toinen esimerkki ympäristöystävällisestä ja samalla kuluja leikkaavasta ratkaisusta on savukaasupuhallin. VEMin IE3-moottorilla varustettu savukaasupuhallin käyttää Metsä Fibren uuden biotuotetehtaan prosessissa syntyvää savukaasua ja valmistaa siitä omaa tuotettaan kalsiumkarbonaattia. Metsä Fibren jätettä hyödynnetään tehtaamme prosessissa. Äänekosken ilma puhdistuu, raaka-aineet tulevat hyötykäyttöön, kertoo Sällinen.

Hyvänä taustatukena energiatehokkuuslaskelmien ja eri mahdollisuuksien kartoittamisessa on ollut Team VEM -ketjun Leivon Sähkön tuotantopäällikkö Seppo Hujanen. Hujanen ja Sällinen ovat kumpikin ihmeissään siitä, miten vähän tuotantoyritykset tarttuvat aivan selkeisiin säästömahdollisuuksiin. Kun kyseessä on myös energiankulutuksen leikkaaminen, tehdään automaattisesti myös merkittäviä ympäristötekoja.

IE4 odottaa asennusta

Kuvassa vas. Esa Sällinen, Specialty Minerals Nordic, Seppo Hujanen, Leivon Sähkö sekä asennusta odottava VEM IE4-moottori.

HP-pumppu odottaa IE4-moottoria

High-pressure-pumppu, johon IE4-moottori on tulossa.

Savukaasupuhaltimen moottorin mittaus 

Specialty Minerals Nordicin Marko Hetesuo suorittamassa  savukaasupuhaltimen IE3-moottorin kunnonvalvontamittausta.  

VEM-IE3-savukaasupuhallin

Savukaasupuhallin vastaanottaa viereisen tehtaan jätettä, joka muutetaan raaka-aineeksi. Äänekosken ilma puhdistuu, raaka-aine tulee hyötykäyttöön.

Marjut Vainio

Marjut on VEM motors Finland Oy:n markkinointipäällikkö.