UUTISET

Takaisin listaukseen
VEM 21.05.2007

VEM-Vacon nestejäähdytteinen käyttöratkaisu

21.05.2007

VEM motors GmbH ja Vacon Oyj ovat laajentaneet yhteistyötään uuden nestejäähdytteisen käyttöratkaisun merkeissä. Kokonaisuus oli ensiesittelyssä  VEMin osastolla Hannoverin teollisuusmessuilla 16.-20.4.2007. Lataa esite.

Vaivaton pakettiratkaisu

VEM-Vacon nestejäähdytteinen käyttöratkaisu koostuu nestejäähdytteisestä VEM-moottorista, nestejäähdytteisestä NXP-taajuusmuuttajasta sekä HX neste-neste -lämmönvaihtimesta. Laaja teho- ja jännitealue 30  – 355 kW, 380 – 690 V riittää järeisiinkin tarpeisiin. Tuotteet on suunniteltu niiden turvallisuutta ja toiminnallisuutta määrittelevien standardien mukaisesti ja komponenttien yhteensopivuus on testattu Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

Energiansäästöä pienemmin investointi- ja ylläpitokuluin

Nestejäähdytteinen käyttöteknologia vähentää asennustilan lämpökuormaa, joka merkitsee säästöä jäähdytysjärjestelmän hankinta- ja ylläpitokuluissa. Lämmön talteenotolla saavutetaan vielä lisää säästöä ja lyhennetään takaisinmaksuaikaa.

Jäähdytystapa, lämmön talteenotto, komponenttien valmistuksessa käytetty tuotantoteknologia ja kierrätettävät materiaalit pienentävät ympäristökuormaa ja säästävät rahaa. Nestejäähdytys on ympäristöystävällisyyttä ja energiataloudellisuutta!

Kestävyys ja kuormitettavuus omaa luokkaansa

Ratkaisu soveltuu vaativiin kuumiin ja pölyisiin olosuhteisiin, sillä nestejäähdytetty moottori sietää likaantumista ja lämpötilavaihteluja erittäin hyvin. Taajuusmuuttaja puolestaan voidaan koteloida korkeisiinkin IP-kotelointiluokan kojeistoihin, koska lämpöhäviöt ilmaan ovat vain 0,1…0,15 % käsitellystä tehosta. Esimerkiksi 1000 kW taajuusmuuttajasta häviää ilmaan vain 1 kW hukkalämpöä. 

Nesteellä tapahtuva moottorin jäähdytys mahdollistaa jopa 30 % tehonlisäyksen verrattuna ilmajäähdytteiseen moottoriin. Taajuusmuuttajalla voidaan saavuttaa jopa 70 % tilansäästö verrattuna ilmajäähdytteiseen. Tämä näkyy suoraan käytön tilantarpeessa: nestejäähdytteinen ratkaisu sopii pienempään tilaan kuin ilmajäähdytteinen. 

Nestejäähdytetty käyttö on erittäin hiljainen, koska jäähdytyspuhaltimia ei tarvita nesteen huolehtiessa moottorin ja taajuusmuuttajan jäähdytyksestä. Moottoria voidaan kuormittaa myös pienillä taajuuksilla ja korkeissa ympäristön käyttölämpötiloissa ilman lisätuuletinta.

Vaikea kohde sopii hyvin!

Nestejäähdytteisen ratkaisun edut tulevat parhaiten hyödynnettyä vaativissa olosuhteissa ja prosesseissa. Kuumat, pölyiset, pienet tai äänitasoltaan rajoitettavat tilat ovat ihanteellisia olosuhteita nestejäähdytteiselle käytölle. Energiansäästö ja ympäristöystävällisyys ovat myös huomioonotettavia tekijöitä ja kulkevat nestejäähdytteisessä ratkaisussa hienosti käsi kädessä.

Teollisuudenalat                           

Terästeollisuus

Meriteollisuus

Kaivosteollisuus

Muoviteollisuus

Sementtiteollisuus

Energian tuotanto

Puunjalostusteollisuus

Lasi- ja keramiikkateollisuus

Sovellukset

Kompressorit

Puunkuivauspuhaltimet

Extruuderit

Tunnelin porauskoneet

Hydrauliikka

Vaativat vedenkäsittelyprosessit

Pintakäsittelyprosessit

 

 

 

Helsingin Energian Kaukokylmä-projektissa
käytetään nestejäähdytystä. Kuva Katri Valan puiston
alla olevasta luolastosta.

Author

VEM motors Finland Oy