UUTISET

Takaisin listaukseen
19.07.2017

Viisi yleisintä syytä sähkömoottoreiden laakerivaurioihin

Laakerit ovat sähkömoottorin kuluvimpia osia. Laakerien vaihto kannattaa tehdä huolto-ohjelman mukaisessa aikataulussa tai heti vaurio-oireiden ilmettyä. Vaurioituneen laakerin huolellisella tutkimisella voidaan useimmiten määrittää vaurion juurisyy ja tarvittavat toimenpiteet, joilla vaurion uusiutuminen voidaan estää. Seuraavassa käsitellyt viisi tekijää voivat aiheuttaa tietyn tyyppisiä vaurioita ja vaikuttaa laakereihin sähkömoottoreissa aivan erityisillä tavoilla.

1. Sähköeroosio

Virran kulkeminen renkaalta toiselle vierintäelimien välityksellä voi aiheuttaa sähköeroosiota. Vaurioiden laajuus riippuu virran ajallisesta kestosta ja sen sisältämän energian määrästä. Tulos on joka tapauksessa yleensä sama: vierintäelinten ja -pintojen pistehitsaumat, voiteluaineen ominaisuuksien nopea heikentyminen ja ennenaikainen laakerivaurio. Sähkövirran purkautuminen laakereiden kautta ehkäistään yleensä käyttämällä sähköeristettyä laakeria moottorin vapaassa päässä. SKF valmistaa kahdentyyppisiä eristettyjä laakereita: INSOCOAT-laakereita ja hybridilaakereita.

2. Puutteellinen voitelu ja epäpuhtaudet

Mikäli vierintäelinten ja vierintäpintojen välinen voiteluainekalvo on liian ohut joko liian alhaisen viskositeetin tai epäpuhtauksien vuoksi, metallipinnat koskettavat toisiinsa. Ensimmäiseksi on tarkistettava, ovatko voiteluaine ja sen vaihtoväli sekä käytetty määrä sovellukselle oikeat. Mikäli voiteluaine sisältää epäpuhtauksia, on syytä tarkastaa tiivisteiden vaihto- ja uudistamistarve. Joissakin tapauksissa, sovelluksesta riippuen, öljykalvon paksuutta on kasvatettava vaihtamalla voiteluaineeseen, jonka viskositeetti on korkeampi.

3. Tärinän aiheuttamat vauriot

Jos roottorinakselia ei tueta hyvin moottorin kuljettamisen ajaksi, laakeriin kohdistuva tärinä voi aiheuttaa laakerivaurioita. Samoin voi käydä silloin, kun moottori on pysäytetty mutta alttiina ulkopuoliselle tärinälle pitkän aikaa. Laakerit kannattaa suojata kuljetuksen ajaksi seuraavasti: Lukitse akseli pituussuunnassa paikalleen U:n muotoiseksi taivutetulla litteällä teräsprofiililla ja esijännitä laakeri varovasti. Jännitä sen jälkeen käyttöpään laakeri poikittaissuunnassa hihnalla. Mikäli moottori on pitkään käyttämättömänä, akselia tulee kääntää säännöllisin välein.

4. Virheellisen asennuksen ja säätämisen aiheuttamat vauriot

Yleisiä asennuksessa tehtäviä ja ylikuormittumista aiheuttavia virheitä ovat kytkinpuoliskon tai hihnapyörän asentaminen akselille vasaran tai vastaavan avulla, epätarkka linjaus, epätasapaino, liian suuri hihnankireys sekä väärä asennus. Ne voidaan estää tarkastamalla linjaus ja värähtelyt tarkkuusinstrumenteilla, kuten SKF:n akselinlinjauslaitteella Microlog värähtelyanalysaattorilla, sekä käyttämällä laakereiden asennuksessa asianmukaisia työkaluja ja menetelmiä.

5. Riittämätön kuormitus

Laakereiden moitteeton toiminta edellyttää aina tiettyä minimikuormitusta. Vaurioituminen näkyy vierintäelementtien ja -pintojen tahmautumisena. Viat voidaan estää varmistamalla, että laakereihin kohdistuva ulkoinen kuormitus on riittävän suuri. Tämä on erityisen tärkeää lieriörullalaakereilla, koska ne on yleensä suunniteltu raskaaseen kuormitukseen. Mikäli laakeri on kuitenkin esijännitetty, tästä asiasta ei tarvitse huolehtia.

Yllä olevassa kuvituskuvassa on SKF:n kaivokseen toimittama kahdeksan tonnia painava laakeri. Näin ison laakerin kohdalla kaikki mahdolliset vikaantumismahdollisuudet on tutkittava huolellisesti etukäteen, jotta varmistetaan laakerin pitkä ja tuottoisa elinkaari.

Lähde: SKF

 
Author

VEM motors Finland Oy