Sähkömoottorit ja -koneet

Takaisin listaukseen

VEM KORKEAJÄNNITE-ASYNKRONIMOOTTORI OIKOSULKUROOTTORILLA

Monille eri teollisuuden aloille sopiva asynkroni-oikosulkumoottori.

Asynkronioikosulkumooottorit vedenkäsittelyyn

VEM toimittaa hyötysuhdeoptimoituja moottoreita suurtehopumppujen pyörittämiseen, jotka on suunniteltu erityisesti suurille virtausnopeuksille vedenottoon keinotekoisista järvistä, joista ja merestä sekä raaka- puhdas- ja teollisuusvesien kuljettamiseen teollisuudessa, vesihuollossa, meriveden suolanpoistolaitoksissa sekä suurissa jätevedenpuhdistamoissa. Vedenkäsittelyssä tyypillisesti käytettyjä korkeajännite-moottorityyppejä ovat asynkroni-oikosulkumoottorit, asynkronimoottorit liukurengasroottorilla sekä harjattomat synkronimoottorit.

 • tehoalue 500 – 10 000 kW
 • napaluku 2-, 4-, 6-, 8-, — 32-napaiseen asti
 • jännitealue 690 V – 13,8 kV
 • jäähdytys ilma-ilma tai ilma-vesi-lämmönvaihdin, myös kiertojäähdytys suodattimella
 • rakennemuodot B3 ja V1 modifikaatioineen
 • rulla- tai liukulaakerointi
 • suora sähkökäyttö tai taajuusmuuttajakäyttö

Asynkronioikosulkumoottorit terästeollisuuteen

Hitaasti pyörivät korkeajännitekoneet ovat olleet VEMin toimitusohjelmassa tehtaan perustamisesta lähtien. Terästeollisuuden sovelluksissa, jossa on suuret momentit, käytetään synkronikoneita kiinteinä napaversioina. Pienemmille momenteille käytetään asynkronimoottoreita. Moottoreiden mekaaninen rakenne on suunniteltu suurelle kuormitukselle, kuten valssaamotoiminnassa on tarpeen. Sähkömagneettinen mitoitus täyttää ylikuormituksen, säätöalueen ja ohjausdynamiikan asettamat vaatimukset. Jäähdytys toteutetaan yleisimmin ilma-vesi-lämmönvaihtimella.
Toimitamme korkeajännitemoottoreita kuuma- ja kylmävalssaamojen kääntölaitteisiin yksi- tai kaksimoottoriversioina, särmäykseen, viimeistelyyn ja tandem-myllyihin yksi-, kaksi- tai nelimoottorisena versiona, rullaukseen, leikkaukseen sekä apukäyttöihin.

 • vääntömomentti 5 – 120 kNm
 • napaluku 6-, 8- — 16-napaiseen asti
 • jännitealue 690 V – 6 kV
 • jäähdytys: Ilma-vesi- tai ilma-ilma-lämmönvaihdin
 • rakennemuodot B3 ja 7115 modifikaatioineen
 • rulla- tai liukulaakerointi
 • taajuusmuuttajakäyttö

Asynkronioikosulkumoottorit perinteiseen energiantuotantoon

Perinteistä fossiilisia raaka-aineita hyödyntävää energiantuotantoa on edelleen olemassa. Alan haasteena on ollut tuotantoprosessin kehittäminen mahdollisimman vähäpäästöiseksi ja raaka-aineita säästäväksi. Suurin haaste tulee olemaan siirtyminen fossiilisista uusiutuvan raaka-aineen käyttöön. 

VEM-moottorit valmistetaan ZLM-standardin mukaan ja ne täyttävät hiilipäästöjä ja ilmansaasteita koskevat vaatimukset. VEM toimittaa lämpövoimaloihin moottoreita mm. lämpökattilan syöttöön, jäähdytys- ja imeytyspumppuihin, happikompressoreihin, kivihiilimyllyihin ja savukaasuimureihin.

 • tehoalue 200 – 20 000 kW
 • napaluku 2-, 4-, 6-, 8- — 28-napainen
 • jännitealue 690 – 13 800 V
 • jäähdytystavat ilma-ilma tai ilma-vesi lämmönvaihdin tai vesivaippatuuletus
 • rakenteet B3 ja V1 modifikaatioineen
 • laakerointi rulla- tai liukulaakerointi
 • suoraan sähkökäyttöön tai taajuusmuuttajakäyttöön