Sähkömoottorit ja -koneet

Takaisin listaukseen

VEM-KUIVAAMOMOOTTORI

Puutavarakuivaamomoottori ilman tuuletinta

Puutavarakuivaamo on yksi vaativimmista asennuspaikoista sähkömoottorille. Kuivauslämpötilat ovat nousseet viime vuosina jopa 90 °C:seen. Näin korkeat ympäristölämpötilat vaativat moottoreilta todella paljon.
Lähes 100 % kosteus kuivauksen alussa asettaa omat lisävaatimuksensa moottorille. Toisinaan huomattavat happopitoisuudet tuovat oman lisänsä puun kuivausprosessin erittäin aggressiivisiin olosuhteisiin. Suomen kaikki johtavat kuivaamovalmistajat ovat valinneet ensiasennusmoottoriksi VEM-puutavarakuivaamomoottorin. Näitä moottoreita on toimitettu vuosien varrella tuhansittain koti- ja ulkomaan projekteihin sekä uudis- että modernisointikohteisiin.

 • runkokoot 132 – 280
 • tehoalue 5,5 kW – 55 kW
 • pyörimisnopeusalue 1500, 1000 1/min
 • IC 410 tuulettamaton, ei tuuletinta / tuuletinkoteloa
 • jälkivoiteluvarustus (NS) vakiona
 • käämityksen suojaus, termistorit (TPM), 1 kpl/vaihe vakiona
 • kondenssivesirei’ät porattu ja suljettu niitillä
 • suojaus ankaria ympäristöolosuhteita varten ”Tropiikkisuojaus” TII
 • pintakäsittely 06 ”world wide”
 • arvokilpi, ulkopuoliset pultit, voitelunipat ja Viton-gammarengas ruostumatonta terästä
 • suojausluokka IP 55 vakio , mahdollinen suojausluokkaan IP 65 asti
 • saatavissa myös hyötysuhdeluokkaan IE3
 • soveltuu myös taajuusmuuttajakäyttöön

Tarkat mittatiedot & kuvat, voit myös suunnitella oman moottorin lisäämällä tarvittavat optiot ja lisävarusteet:

KUIVAAMOMOOTTORIN KUNNOSSAPITO

Laakerit
Moottoreissa laakerit ovat yksi oleellinen osa käyttöikään vaikuttavista tekijöistä. Laakereiden voitelu ja riittävän lämmönkestävien rasvojen käyttö auttavat moottoria toimimaan pitkään ilman harmittavia seisokkeja.
Vaikka rasvojen ominaisuudet kehittyvät jatkuvasti, oleellinen osa moottorin huoltoa on riittävän voitelukyvyn ylläpito. Moottorin D- ja N-pään laakereiden lämpötilaero saattaa olla jopa yli 20 °C. Näin suurella lämpötilaerolla rasvojen käyttöiässä on suuria eroja.

Lämpötilavalvonta ja rasvaus
Lämpötilan valvonta voidaan tehdä moottori- tai puhallinryhmäkohtaisesti asentamalla PT100 -anturit laakereihin ja käämitykseen. Tällöin saadaan tarkat lämpötilatiedot rasvauksen suunnittelun avuksi. Erittäin tärkeää on huomioida, että erikoisrasvat eivät yleensä ole keskenään sekoitettavissa. VEM motors Finland on toimittanut useaan kohteeseen lämpötilavalvonnassa olevia moottoreita. Näistä toimitamme mielellään lisätietoja.

Värähtelynmittaus
Vaikka moottoreiden laakereita voidellaan riittävästi, on tärkeää myös seurata mahdollisia värähtelyjä puhallinyksiköissä. Epätasapainossa oleva siipi saattaa aiheuttaa nopean laakerivaurion ja rikkoa myös samassa puhallinryhmässä olevia muita moottoreita. Värähtelyn seuranta onnistuu esim. SPM-mittausnippojen avulla. Kuivaamokäytössä perinteinen värähtelynmittaus ei ole korkean lämpötilan vuoksi mahdollista. Toimittamissamme SPM-varustetuissa VEM-kuivaamomoottoreissa mittauspaikka on sijoitettu varsinaisen kuivaamon ulkopuolella.

Riittävän jäähdytyksen varmistus
3-4 vuotta käytössä olleen moottorin pinnalle on kertynyt jo paksu kerros mm. pihkaa, joka estää moottorin riittävän jäähdytyksen. Tämä aiheuttaa ylimääräistä lämpökuormaa, joka rasittaa käämitystä ja laakereita lyhentäen moottorin käyttöikää. Huoltojen yhteydessä kannattaa tarkistaa moottorit ja tarpeen mukaan puhdistaa jäähdytysrivat huolella.